Logo
3,7486
(% 0,02)
4,6561
(% 0,14)
Logo

4/C’li Personelin Kadroya Geçişi Ne Zaman Tamamlanacak?

4/C’li personel ne zaman kadroya geçirilecekler? 4/B'nin bütün haklarından yararlanabilecekler mi? Kadroya geçirilmeleri için hangi karar bekleniyor? Bakanlar Kurulu Kararı ne zaman yayınlanacak?

6 Şubat 2018, 11:01

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin yanı sıra kamu kurumlarında 4/C statüsünde çalışan personelin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B sözleşmeli memur kadrolarına geçirilmesi kararlaştırıldı. KHK’daki ilgili madde şöyle;

MADDE 17- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

90 GÜNLÜK SÜRE NE ZAMAN DOLACAK?

KHK’nın 18. Maddesi’nde ise 4/C’lilerin 4/B statüsüne geçirilmesiyle ilgili detaylara yer veridi. Buna göre 4/C’lilerin geçiş işlemleri 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 90 gün içinde tamamlanacak. Bu kişilere iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Haklarıyla birlikte yeni statülerine geçecekler. Askerde ve doğum izninde olan 4/C’li personel de 4/B hakkından yararlanabilecek.

Ancak sürekli işçi kadrosuna geçirilecek taşeron işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçişe ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ yayınlanarak geçiş takvimi işletilirken 4/C’lilerle ilgili henüz bir adım atılmadı. Bu kişilerin geçişine ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiş değil.

Bu durumda 4/C’ye tabi personel için hangi işlemler nasıl gerçekleştirilecek? Ne zaman kadroya geçirilecekler? Kendilerinden başvuru yada bilgi, belge istenecek mi? Kadroya geçirilmeleri için hangi karar bekleniyor?

4/C’li personel, geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuruda bulunmayacak. Kendilerinden bilgi ve belge istenmeyecek. Bu personelin geçiş işlemleri için Bakanlar Kurulu Kararı’na ihtiyaç duyuluyor. Kadro işlemlerini gerçekleştirecek olan kurumlar da bu Bakanlar Kurulu Kararı’nı bekliyor. Bu kararın ne zaman çıkacağına ilişkin bir tarih ise söz konusu değil. Bu aşamada 4/C’li personelin de bunların kadro işlemlerini gerçekleştirecek idarelerin de Bakanlar Kurulu Kararı’nı beklenmekten başka yapabilecekleri bir işlem bulunmuyor.

GEÇİŞ SÜRECİNDE 4- C’LİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Öte yandan 4/C personeli, her yılın başında Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yıllık olarak istihdam edilmektedir. 2018 içinse 4/C’ye yönelik Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmadı. Dolayısıyla 4/C’lilerin istihdamına ilişkin yasal dayanağın süresi doldu. 4/B’ye geçişlerine ilişkin süreç ise tamamlanmadı. 4/C çalışanlarının bu ara dönemde hangi statüye göre, hangi yasal dayanakla istihdam edilecekleri kamu kurumları arasında soru işaretlerine yol açtı. Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) görüşüne göre, 696 Sayılı KHK ile bu personelin 657 Sayılı Kanun kapsamında 4/B sözleşmeli statüye geçirilmesi öngörüldüğü için bu kapsamda çalışan kişilerin yeni kadrolarına atanmaları tamamlanıncaya kadar kurumlardaki mevcut görevleri, mevcut hak ve sorumluluklarıyla sürecek.

4- C’LİLER 4- B‘NİN BÜTÜN HAKLARINDAN YARARLANACAK MI?

4/C’lilerin 4/B’ye geçişini öngören 696 Sayılı KHK’nın 18 Maddesi’nin son fıkrasında şu hüküm yer almaktadır;

“4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.”

Buna göre özelleştirme nedeniyle 4/C kapsamında olup 4/B’ye geçen personel emekliliği hak edene kadar istihdam edilecekler. Bu kapsamdakiler, emekliliğe hak kazandığı tarih itibariyle çalıştığı kurumla ilişkileri kesilerek emekliye sevk edilecekler. Hali hazırda 4/B’ye tabi personel ise 65 yaşına kadar çalışma hakkına sahip. Bu açıdan özelleştirmeden gelen 4/C’li personel için bir ayrım söz konudur.

 

 

YORUMLAR

    ibrahim dedi ki:

    “4/C’den 4/B’ye geçen personel emekliliği hak edene kadar istihdam edilecekler. Emekliliği hak kazandığı tarih itibariyle çalıştığı kurumla ilişkileri kesilerek emekliye sevk edilecekler.” Yorumu sadece 4. maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında olanlar (Özelleştirme uygulamaları sebebiyle…) için geçerlidir. Tüm 4/C’liler için geçerli olmaması gerektiğini düşünüyorum.

    İhsan Gezer dedi ki:

    Evet, haklısınız, özelleştirmeden gelenler için geçerli. İlgili yazıdaki madde metninde bu husus var, ancak bir açıklama eklemek de faydalı olabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamı Kapat ▲