Logo
3,7486
(% 0,02)
4,6550
(% 0,12)
Logo

Çalışma Bakanlığı Görüş Verdi; TİS Fiyat Farkı Ödemesi Yapılacak mı?

Kamu kurumları, alt işverenlere toplu iş sözleşme fiyat farkı ödemesi yapabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görüşünü beklemekteydi. Bakanlık görüş yazısını verdi. Yazıda hangi yasal dayanaklara atıf yapıldı? Fiyat farkı ödemesi yapılabilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve yürürlük süresi 31 Aralık 2017’de sona eren toplu iş sözleşmelerinin, 696 Sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere uygulanacağı ve geçiş sürecinde bu süre uzatımına bağlı olarak işçilerin ücret zammı, ikramiye ile diğer sosyal haklarının bu kapsamda ödeneceğine dair görüş verdi.

Görüş Yazısı için buraya tıklayınız

Böylece kamu kurumları açısından, süresi dolan ancak 696 Sayılı KHK gereği süresi uzatılan sözleşmelerden doğan fiyat farkının da ödenebilmesi için yasal dayanak ortaya çıktı.

Çalışma Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısında alt işveren işyerlerinde toplu iş sözleşmesinin uzatılması ve toplu iş sözleşmesi fiyat farkının yasal dayanakları ile 696 Sayılı KHK’nin amir hükümlerine atıf yapıldı. Bakanlığın yazısının sonuç bölümünde süre uzatımı ve toplu iş sözleşmesi fiyat farkının ödenmesine ilişkin olarak 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 36. Maddesi yasal dayanak olarak gösterildi.

Görüş yazısının sonuç bölümü şöyle:

“6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 35. Maddesinin ikinci fıkrasında ‘Toplu iş sözleşmesi en az bir ve en çok üç yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez.’ 36. Maddesi’nin ikinci fıkrasında da ‘Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.’ hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 31/12/2017 tarihine kadar hizmet alım sözleşmesiyle faaliyet gösteren ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği ihale süresi uzatılan alt işveren işyerlerinde sona eren toplu iş sözleşmelerinin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerinin, 6356 Sayılı Kanunun 36’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının amir hükmü uyarınca uygulanmaya devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir.”

KAMU KURUMLARI NASIL HAREKET EDECEĞİNİ SORUYORDU

Toplu iş sözleşmesi kaynaklı fiyat farkı ödemesi mevzuat çerçevesinde yapılmaktayken taşeron işçilerin 696 Sayılı KHK ile kadroya alınmasına yönelik düzenleme yeni bir durum ortaya çıkarmıştı.

KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım kapsamında çalışan işçilerle ilgili olarak, sözleşmelerin geçiş işlemlerinin tamamlanacağı 2 Nisan 2018 tarihinden önce sona ermesi durumunda, bu sözleşmelerin süresinin geçiş işlemlerinin tamamlanacağı tarihe kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılacağı kayıt altına alınmıştı. Bu süre uzatımı bağlamında toplu iş sözleşmesi fiyat farkı ödenip ödenemeyeceği, ödenecekse bunun hangi yasal dayanağa göre yapılacağı konusunda belirsizlik ise söz konusuydu.

Bu durum karşısında kamu kurum ve kuruluşları nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin tereddüt yaşamaktaydı. Bu noktada kamu kurumları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak görüş talep etmişlerdi. Bakanlığın görüş yazısı, kamu kurumları açısından toplu iş sözleşmesi fiyat farkının ödenmesine ilişkin yasal dayanak teşkil ederken işçilerin de geçiş döneminde hak kaybına uğramamalarını sağladı.

Görüş Yazısı için buraya tıklayınız

			

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamı Kapat ▲