Logo
3,7486
(% 0,02)
4,6559
(% 0,14)
Logo

Kadroya Geçecek İşçilere Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Sürekli işçi kadrosuna geçmek için gün sayan işçilerin önünde iki aşamalı bir süreç var. İlk aşama, Tespit Komisyonu tarafından hak sahibi olarak ilan edilmeleri. Bu süreç pek çok kurumda hızla ilerliyor. İkinci aşama ise yapılacak sınavlarda başarılı olmaları. Peki bu sınavlar nasıl yapılacak? Sınava girecek sürekli işçi adayları ve Sınav Kurulları nelere dikkat etmeliler?

Bilindiği gibi taşeron işçilerin daimi işçi kadrosuna geçirilmeleri, yapılacak sınavlarda başarılı olmalarının ardından mümkün olacak. Tespit Komisyonları tarafından kadro şartlarını taşıdığı ilan edilen taşeron işçiler, Sınav Kurulları tarafından sınava tabi tutulacaklar.

Taşeron işçilere uygulanacak sınav türü, yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı, yazılı ve sözlü ile sözlü ve uygulamalı olmak üzere 5 şekilde yapılabilecek. Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına, bakanlıklarda Bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından karar verilecek. Üst yöneticiden kasıt, rektör, belediye başkanı, kurum başkanı veya genel müdür vb. Kimi kurumlar sınav yöntemlerini açıklarken ilk bilgiler, sözlü sınavın tercih edildiği yönündedir.

Sözlü sınav, soru hazırlanması ve sınav evrağı gibi prosedürleri içermediği için daha kolay görülmektedir. Ancak başarısız sayılanlar için yargı yolunun açık olduğunu unutmamak gerekir. Sözlü sınavla elenenlerin davaları kazanma olasılığı çok daha yüksektir. Zira sözlü sınavda objektif bir değerlendirmeden söz edebilmek mümkün değildir. Ayrıca taşeron işçilerin sözlü sınav yoluyla elemeye tabi tutulması hakkaniyet açısından da sorunludur. Dolayısıyla sözlü sınavı tercih eden kurumların, bütün adaylara eşit davranmaları ve eleme yoluna gitmemeleri uygun olacaktır.

SORULARI KİM HAZIRLAYACAK?

Sınavlarda taşeron işçilere sorulacak sorular, merkezi yönetimlerde Sınav Kurulları tarafından hazırlanacak. Belediyeler ve il özel idarelerinde ise soruları, Valilikler hazırlayıp Sınav Kurullarına gönderecek. Kurullar, bu sorular arasından seçerek adaylara soracak. Ayrıca beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esas olacak.

BAŞARI KRİTERİ NE OLACAK?

Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler internet sayfasında ilan edilirken işçilere ayrıca tebligatta bulunulmayacak.

Eğer yazılı sınav uygulanıyorsa, Sınav Kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirme yapılarak tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için 50 puan almak yeterli olacak. Sözlü, uygulamalı ya da ikisinin bir arada uygulandığı sınavlarda adaylar ‘başarılı’ ya da ‘başarısız’ olarak tutanağa geçirilecek. Taşeron işçiye yazılı ve sözlü sınavın birlikte uygulanması durumunda, yazılı sınavdan en az 50 puan alması, sözlü sınavda da ‘başarılı’ olması gerekecek. Yazılı ve uygulamalı sınav birlikte yapılmayacak.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar da yine internet sitesinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek.

SONUÇLARA İTİRAZ, 4 GÜN İÇİNDE, YAZILI VE GEREKÇELİ OLACAK

Sınavlarda başarılı olamayanlar için sonuçlara itiraz yolu açık olacak. Bu kişiler sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 4 gün içinde, gerekçesini de belirterek yazılı itirazda bulunabilecekler. İtirazlar merkezi idarelerde Sınav Kurulları tarafından 5 gün içinde değerlendirilip karara bağlanacak. İtirazın sonucu, başvuruyu yapan işçiye yazılı şekilde bildirilecek.

Sınavlara itiraz süreci, belediye, il özel idaresi ve mahalli idare birliklerinde merkezi idarelerden farklı yürüyecek. Öncelikle itirazları değerlendirip karara bağlamak üzere Valilikler bünyesinde Sınav İtiraz Komisyonları kurulacak. Sınavlarda başarısız olanlar, bu komisyonlara 4 gün içerisinde, gerekçeli olarak yazılı şekilde itiraz başvurusu yapabilecek. İtiraz Komisyonları, 5 gün içinde itirazları değerlendirip karar bağlayarak sonucu başvuru sahibine yazılı şekilde bildirecek.

TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ TARİHLERİ DİKKATE ALMAYIN

Sınav sonuçlarına itiraz konusunda adayların dikkat etmeleri gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle taşeron işçilerin, sınav sonuçlarına itiraz için Tebliğ’de yer alan tavsiye niteliğindeki tarihleri dikkate almamaları gerekiyor. Tebliğ’de bu tarihler 23/3/2018 ile 26/3/2018 olarak yer aldı. Ancak bu tarihlerin tavsiye niteliğinde olduğu için bağlayıcılığı bulunmuyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin kurumlarının yapacağı ilanları takip ederek başarısız olmaları durumunda 4 gün içinde itirazda bulunmalılar. İtirazların yazılı ve gerekçeli olması da gerekiyor. Bu gerekçenin içeriğine ilişkin Tebliğ’de bir hüküm bulunmuyor. İşçinin dilekçe mahiyetinde, sınavının yeniden incelenmesini talep eden bir dilekçesinin yeterli olacağını değerlendiriyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamı Kapat ▲