Logo
3,7486
(% 0,02)
4,6569
(% 0,16)
Logo

KİK Tebliği'nde Taşeron İşçileri İlgilendiren Hangi Düzenlemeler Var?

Kamu İhale Genel Tebliği'nde hangi değişiklikler yapıldı? Bu değişikler ne anlama geliyor? Tebliğ'de değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu?

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi amacına dönük olarak mevzuatta yapılan düzenlemeler, Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’ne işlendi. Tebliğ’de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin 6 Şubat 2018 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1 inci maddesi aşağıdaki değiştirilerek, bu maddeden sonra gelmek üzere 78.1.1, 78.1.2, 78.1.3, 78.1.4 numaralı maddeler Tebliğ’e eklendi.

“78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır.”

78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.

78.1.2. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetleri, 78.1.1 inci maddede yer alan koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilmez.

 78.1.3. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işleri, 78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilir.

78.1.4. Niteliği gereği süreklilik arz etme koşulu dışında diğer koşulları taşıyan ve ihale edilmesi mümkün olan hizmet alımlarında, teklifler ile aşırı düşük tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde bu Tebliğin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri için öngördüğü düzenlemeler (asgari işçilik maliyeti ile sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesabı, sınır değer tespiti, işçilik hesaplama modülünün kullanım zorunluluğu vb.) aynen uygulanır.”

Kamu İhale Genel Tebliği değişikliğine ilişkin Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamı Kapat ▲