Hacettepe Üniversitesi 151 Öğretim Üyesi Alacak

Hacettepe Üniversitesi 151 Öğretim Üyesi Alımı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adaylar, başvurularını, 21 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını  https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atamakriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atamakriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.
Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.
İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak), fotoğraf (2 ad.), diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi ”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_belge_formWeb adresinden temin edilebilir.

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın dosyası; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile akademik yayınlar hariç sadece yukarıda belirtilen diğer kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR
1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.
2. Restoratif Diş Tedavisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
3. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak.
4. Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak ve Koruyucu Diş Hekimliği alanında çalışma yapmış olmak.
5. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
6. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyokimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
7. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
8. Sağlık Bilimleri Analitik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.
9. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakognozi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
10. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
11. Klinik Eczacılık alanında Doktora derecesine sahip olmak.
12. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
13. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
14. Türk Dili alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Türkmen Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
15. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Dokümantasyon ve Bilişim Sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
16. Çeviri Bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
17. Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık Doktora derecesine sahip olmak.
18. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Çeviribilim veya İngiliz Dilbilimi veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında çeviri konusunda Doktora derecesine sahip olmak.
19. Klinik Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
20. Kuzey-Doğu (Saha, Yakut, Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmalar yapmış olmak.
21. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
22. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
23. Temel Eğitim alanında Fen Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
24. Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
25. Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
26. Alman Dili Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
27. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
28. Biyoloji Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
29. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
30. Fizik Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
31. Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora derecesine sahip olmak.
32. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
33. Kimya (Biyokimya) alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
34. Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Geometri alanında çalışmalar yapmış olmak.
35. Uygulamalı Matematik alanında çalışmalar yapmış olmak.
36. Biyoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Hücre Biyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
37. Botanik alanında Doktora derecesine sahip olmak.
38. Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz alanında çalışmalar yapmış olmak.
39. Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik alanında çalışmalar yapmış olmak.
40. Teorik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.
41. Aktüerya Bilimleri alanında Doktora derecesine sahip olmak, Aktüerya alanında çalışmalar yapmış olmak.
42. Analitik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.
43. Anorganik Nano-Biyomalzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak.
44. Biyoteknoloji programında Doktora derecesine sahip olmak.
45. Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Cebir ve Sayılar Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
46. Ekoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
47. Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz alanında çalışmalar yapmış olmak.
48. Genel Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
49. Hidrobiyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
50. İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, İstatistik Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
51. Moleküler Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
52. İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
53. Organik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.
54. Polimer Kimyası alanında Doktora derecesine sahip olmak.
55. İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Risk Analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.
56. Uygulamalı Biyoloji Doktora derecesine sahip olmak.
57. İstatistik alanında doktora derecesine sahip olmak, Uygulamalı İstatistik alanında çalışmalar yapmış olmak.
58. Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Uygulamalı Matematik alanında çalışmalar yapmış olmak.
59. Zooloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
60. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
61. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
62. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
63. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
64. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Ortez ve Biyomekanik alanında çalışmalar yapmış olmak.
65. Nöroloji Fizyoterapistliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
66. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak, Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
67. Heykel alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak.
68. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
69. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
70. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Mali Hukuk alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
71. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Hukuk alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
72. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
73. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Milletlerarası Özel Hukuk alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
74. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Hukuk alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanına sahip olmamak.
75. İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
76. Pazarlama alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
77. Sağlık Yönetimi, Sağlık Politikası ve Ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
78. Kadın Çalışmaları alanında Doktora derecesine sahip olmak.
79. Fizik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Optik alanında çalışmalar yapmış olmak.
80. Nükleer Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
81. Harita Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
82. Maden Mühendisliği alanında Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak,
83. Geomatik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
84. Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
85. Fizik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
86. İnşaat Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
87. Ergoterapi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
88. Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında Doçent unvanına sahip olmak.
89. Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora derecesine sahip olmak.
90. Eğitim Odyolojisi veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında Doktora derecesine sahip olmak.
91. Spor Bilimleri alanında Doktora derecesine sahip olmak.
92. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olmak.
93. Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
94. Nöroloji Uzmanı olmak, Nöromusküler hastalıklar alanında çalışmalar yapmış olmak.
95. Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak.
96. İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı olmak.
97. Kardiyoloji Uzmanı olmak, Kalp Pilleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
98. Nöroloji Uzmanı olmak, Hareket Hastalıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.
99. Nöroloji Uzmanı olmak, Nörooftalmoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
100. Tıbbi Biyoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
101. Tıp Eğitimi veya Tıp Bilişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
102. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Çocuk Nefroloji yandal ihtisası yapmış olmak.
103. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı olmak.
104. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı olmak, Hipofiz Hastalıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.
105. Fizyoloji Uzmanı olmak.
106. Kardiyoloji Uzmanı olmak, Atriyalapendikse yapılan girişimsel işlemlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
107. Radyoloji Uzmanı olmak, Nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
108. Tıbbi Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
109. Tıbbi Genetik Uzmanı olmak.
110. Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
111. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak.
112. Üroloji uzmanı olmak.
113. İmalat Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
114. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında Doçentlik Unvanına sahip olmak, Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
115. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
116. Biyokimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Kanser Nanoteknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
117. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Kanser alanında çalışmalar yapmış olmak
118. Nöroloji Uzmanı olmak ve Nörobilim alanında Doktora derecesine sahip olmak.
119. Sosyal Araştırma Yöntemleri veya Araştırma Yöntemleri alanında Doktora derecesini sahip olmak, Sosyal Araştırma Yöntemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
120. Radyasyon Fiziği alanında Doktora derecesine sahip olmak, Radyoterapi ve Biyofizik alanında çalışmalar yapmış olmak.
121. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Biyoinformatik alanında çalışmalar yapmış olmak.
122. Tarih alanında Doktora yapmış olmak ve Yakın Çağ Orta Asya Tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
123. İşletme ya da Sağlık Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Sağlık Sektörü alanında çalışmalar yapmış olmak.
124. Kompozisyon alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak.
125. Müzik Teorileri alanında Doktora derecesine sahip olmak.
126. Klarnet Eğitim ve Öğretimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

İlan olunur.

21 Tem 2022 - 09:56 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.