Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname’ye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla alım yapılacak her bir ünvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı ünvanlarına 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan sıralaması esas alınarak 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Büro Personeli ünvanlarına 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacak olup aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
A. GENEL ŞARTLAR
1) Türk vatandaşı olmak.
2) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal feshedilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
6) Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması gerekmektedir.
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmaması gerekmektedir. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9) İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme veya güncelleme hakkına sahiptir.
10) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin sonucunun olumlu olması gerekmektedir.
B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1) İlan edilen pozisyonlar için gerekli öğrenim şartını taşımak.
2 Bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS puanı geçerli olmak üzere alım yapılacak pozisyonlar için belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almak.
C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5) Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı pozisyonlarına başvuracak adaylardan talep edilen YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6) Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı pozisyonlarına başvuracak adayların öz geçmişi,
7) Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için Bilgisayar Programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösteren transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika. Sertifikaların bu ilanın yayımlandığı tarihten önce olması gereklidir,
8) Sistem Programcısı-Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adaylar için Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgeleyen transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika. Sertifikaların bu ilanın yayımlandığı tarihten önce olması gereklidir,
9) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
10) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
Ç. BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
1) Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü olup 20/11/2023-1/12/2023 (dahil) tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı - Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ ANKARA) adresine posta ile gönderilmek veya şahsen başvuru yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2) Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapacaklardır. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduranların, eksik ya da hatalı bilgi/belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
D. SONUÇ
1) Sistem Programcısı-Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak kaydıyla başarı sırasına göre alım yapılacak her bir ünvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonun 10 (on) katına kadar belirlenen adaylara Başkanlığımız tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı ve/veya sözlü sınava çağırılacaktır.
2) Sistem Programcısı-Çözümleyici, Programcı pozisyonlarında yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar web sayfamızda yayımlandıktan sonra yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınav tarihleri, sınav şekli, sınav kriterleri ve sınav yeri; daha sonraki bir tarihte web sayfamızda duyurulacaktır.
3) Büro Personeli pozisyonu için KPSS başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak olup her pozisyonun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4) Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini web sayfamızdan takip edebileceklerdir.
5) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi’ne yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Karar sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
9) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği sonuçlarının olumlu olması kaydıyla, hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
Detaylı Bilgi İçin:
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Personel Birimi
Telefon: 0312-291 82 45
Telefon: 0312-291 82 47
Adres : Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA
(Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu yerleşkesi içerisindedir.)

20 Kas 2023 - 10:51 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.