Bursa Uludağ Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alımı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ”in 8’inci maddesi uyarınca, yazılı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.
2022 KPSS (P3) puanının % 70’i (yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın % 30’unun (otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı sınava çağrılacaktır. KPSS 2022 (P3)
puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), geçerlilik süresi dolmuş, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunda iş tanım kontenjanına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümleri kabul etmek,
d) Yoğun iş ortamında grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
e) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
f) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
g) Mevcut projelere/yazılımlara hızla adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.
h) Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
i) Her aday ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvuruda bulunabilir.
2. ÖZEL ŞARTLAR
KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi) (Katsayı Tavanı 3 Katına Kadar)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
2) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
3) Bilgisayar programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
4) Nesneye yönelik programlama tecrübesi olmak.
5) .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
6) .Net Core ve Web Api teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.
7) HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve geliştirme yapabilmek.
8) Microsoft SQL veya açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmak.
9) Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak.
10) T- SQL programlama bilgisine sahip olmak.
11) Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilme yeteneğine sahip olmak.
12) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmak.
13) Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmak.
14) Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak.
15) Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
16) Üniversite Bilgi Sistemlerinden Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Öğrenci Otomasyon Sistemi, Uzaktan eğitim Sistemi, Personel Otomasyon Sistemi alanlarından en az bir tanesinde yazılım geliştirmede tecrübeli olması ve belgelemesi tercih sebebidir.
YAZILIM UZMANI (2 Kişi) (Katsayı Tavanı 2 Katına Kadar)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) 1. maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
4) Nesneye yönelik programlama tecrübesi olmak.
5) NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
6) .Net Core ve Web Api teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.
7) Microsoft SQL veya açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmak.
8) Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmak.
9) Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak.
10) Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
11) Sorumlu olduğu birim ve süreçler için iş analizi ve tasarımı yaparak ihtiyaç halinde yeni sistemler kuracak ve/veya mevcut sistemleri iyileştirerek daha verimli hale getirebilecek yetkinlikte olmak.
12) Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olmak tercih sebebidir.
YAZILIM UZMANI (1 Kişi) (Katsayı Tavanı 2 Katına Kadar)
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) 1. maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
4) Açık kaynak kodlu programlama dilleri (PHP,Python vs.) ve açık kaynak kodlu veri tabanları (my-sql, PosterSql vs.) konusunda tecrübe sahibi olmak.
5) Framework konusunda bilgi sahibi olmak.
6) Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak.
7) Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
8) Sorumlu olduğu birim ve süreçler için iş analizi ve tasarımı yaparak ihtiyaç halinde yeni sistemler kuracak ve/veya mevcut sistemleri iyileştirerek daha verimli hale getirebilecek yetkinlikte olmak.
9) Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
10) Mobil uygulama geliştirme ile ilgili temel yeterliliğe sahip olmak tercih sebebidir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular; bu ilanımızın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel adresinde yer alan Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu ’nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra son 6 (altı) ay içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte “Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Görükle Yerleşkesi Nilüfer/Bursa” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra yapılan
başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1) Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu (Üniversitemizin internet sayfasından temin edilecektir)
2) İki adet vesikalık fotoğraf
3) Özgeçmiş belgesi
4) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
5) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya e-devletten alınacak mezuniyet belgesi. Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
6) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR ‘da istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)
7) Kıdemli Yazılım Uzmanı ilanında ÖZEL ŞARTLAR başlığının (3.) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğine dair belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler).
8) 2022 KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (Yetmiş) olarak değerlendirilecektir)
9) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) (Geçerlilik süresi dolmuş, belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınacaktır).
10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge 11) Adli Sicil kaydı (e-Devletten alınabilir)
12) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
Şahsen başvuruda bulunacak adaylar başvuru belgelerini, asıllarını ibraz etmek şartıyla Üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel ve Özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 2022 KPSS (P3) puanının % 70’i (yetmiş) ile yabancı dil puanının % 30’u (otuz) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.
Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
SINAV ŞEKLİ VE KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınavlar yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır.
Sınavlar, kadro pozisyonlarına uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuları içerecek şekilde hazırlanacaktır.
Sınav tarihleri, yer ve saati başvurular değerlendirildikten sonra https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel sitesinde ilan edilecektir.
Sınavlarda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. Yazılı sınavın %60’ı (altmış) ile sözlü sınavın % 40’ı (kırk) toplamı esas alınarak, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asıl ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday ile sözleşme yapılacaktır.
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Değerlendirme sonucunda başarılı olanlar asıl ve yedek aday şeklinde sözlü sınav tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde https://www.uludag.edu.tr ve https://uludag.edu.tr/personel sitesinde ilan edilecektir.
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış bile olsa iptal edilir.
Üniversitemiz bu kişiler hakkında gerekli yasal işlem yapma hakkına sahiptir.
ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurumumuz tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli Bilişim Personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai, vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
Başvurularla İlgili İrtibat Teknik Detaylarla İlgili İrtibat Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
+90 (224) 294 01 00 +90 (224) 294 05 00
[email protected] [email protected]
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü duyurulacak sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve yayımlanan ilanı her aşamasında gerekçesiz olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

22 Ara 2023 - 09:29 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.