Boğaziçi Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi ile 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alacak

Boğaziçi Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi ile 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alımı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:  ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi ve Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.
* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na,
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na,
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.
Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Doktora derecesini Tarih alanında 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Tarih alanında ilk 100’de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Doçentliğini yeniçağ tarihi alanında almış olmak ve AHCI veya SSCI tarafından taranan dergilerde Osmanlı diplomasi tarihi alanında yayını olmak.
b) Doktora derecesini Psikoloji alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Psikoloji alanında ilk 250’de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan dergilerde uzaktan (çevrimiçi) psikoterapi alanında yayını olmak.
Belgelendirmek kaydıyla, lisans eğitimi sonrası en az 5 yıl ve en az iki ana psikoterapi akımını kullanarak psikoterapi yapma tecrübesine sahip olmak.
c) Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında ilk 100’de yer alan üniversitelerden almış olmak; Doçentliğini karşılaştırmalı edebiyat alanında almış olmak ve AHCI tarafından taranan dergilerde Akdeniz kültürlerinin etkileşimi alanında yayını olmak.
d) Doktora derecesini Sosyoloji alanında 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Sosyoloji alanında ilk 100’de yer alan bir üniversiteden almış olmak; SSCI tarafından taranan dergilerde göç sosyolojisi ve kültürü alanında etnografik çalışmaya dayalı yayını olmak.
e) Doktora derecesini Çevre Mühendisliği alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında mühendislik alanında ilk 250’de yer alan bir üniversiteden almış olmak; hava kirliliği ve kontrolü, aerosol kimyası, hava kirleticilerinin izlenmesi, modellemesi ve insan sağlığı üzerindeki etkileri konularında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak ve hava kalitesi kontrolü cihazlarının geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 27.12.2023
Son Başvuru Tarihi : 10.01.2024
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.01.2024
Sınav Giriş Tarihi : 16.01.2024
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.01.2024
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
BAŞVURULAR;
İlgili Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,
3. Resmi transkript (Lisans),
4. Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi,
5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/trTR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili
birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 27.12.2023
Son Başvuru Tarihi : 10.01.2024
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.01.2024
Sınav Giriş Tarihi : 16.01.2024
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.01.2024
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
BAŞVURULAR;
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru biriminden alınabilir.),
2. Lisans ve Lisansüstü diploma fotokopileri,
3. Resmi transkript (Lisans),
4. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
5. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
7. İş tecrübesi belgesi.
Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/trTR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

27 Ara 2023 - 09:48 - Öğretim Üyesi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.