İçişleri Bakanlığı 11 Sözleşmeli Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı 11 Sözleşmeli Personel Alımı

İçişleri Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI
İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
B- ÖZEL ŞARTLAR
1. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,
e) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
TERCİHEN;
a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,
b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
2. KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Java yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security, ORM, JPA (Hibernate), Maven, Apache Wicket, JSF , JSP konularında, toplamda en az üç (3) yıl tecrübeye sahip olmak,
ç) Git, Git-Flow, GitHub-Flow konusunda bilgiye sahip olmak,
d) GitLab, Jenkins kullanımı ve yönetimi konusunda bilgiye sahip olmak,
e) Postgre veri tabanı ve PL/pgSQL yazma konusunda tecrübeye sahip olmak,
f) Web servisler; JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgili olup SOAP ve REST servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,
g) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak.
TERCİHEN;
a) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak,
b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
3. KIDEMLİ MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az bir (1) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Android geliştiriciler için Java ya da Kotlin programlama dillerinde en az bir (1) yıl tecrübe sahibi olmak,
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google Developers Console, Huawei App Gallery Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak,
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile grafik düzenleme becerisine sahip olmak,
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,
ğ) Android geliştiriciler için Jetpack Compose tecrübesine sahip olmak,
h) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
ı) MVVM tasarım mimarisi ile uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
i) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
4. .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az üç (3) yıl uygulama geliştirmiş olmak,
ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,
e) Çok Katmanlı mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
g) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
h) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
ı) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak.
5. MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az üç (3) yıl iş çalışmış olmak,
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az bir (1) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Android geliştiriciler için Java ya da Kotlin programlama dillerinde en az bir (1) yıl tecrübe sahibi olmak,
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google Developers Console, Huawei App Gallery Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak,
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile grafik düzenleme becerisine sahip olmak,
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,
ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
h) MVVM tasarım mimarisi ile uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
ı) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
6. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
j) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
7. ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 300.000 kişilik Öğrenme Yönetim Sisteminde üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) CSS3, HTML5, JavaScript ile web tabanlı yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Moodle yazılımı hakkında bilgi ve tecrube sahibi olmak,
d) Canlı ders uygulamaları ve kurulumu hakkında hakkında bilgi ve tecrube sahibi olmak,
e) Dijital eğitim tasarımı için gerekli olan programların ve benzeri araçların kullanım bilgisine sahip olmak,
f) Eğitimlerde kullanılabilecek Web 2.0. araçları konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Online eğitim kaynakları ve metotları hakkında bilgi sahibi,
ğ) MS Office programlarını çok iyi seviyede bilmek,
h) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
8. İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde iş analisti uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Muhasebe, finans, gelir ve benzeri alanlarda iş analisti uzmanı olarak en az iki (2) yıl çalışmış olmak,
ç) Mahalli İdarelerin bütçe ve muhasebe mevzuatı ile uygulama esaslarında bilgi sahibi olmak,
d) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
e) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Test süreçleri konusunda deneyimli, test senaryoları üretme ve uygulama becerisine sahip olmak,
g) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Kurumsal uygulamaların ( e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Temel SQL bilgisine sahip olmak,
l) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
m) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
TERCİHEN;
a) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak.
II- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
1- Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 17-23.01.2024 tarihleri aralığında başvurular gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.
3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Özgeçmiş,
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Adayın mesleki çalışma süresini bilişim personeli olarak belgelendirmesi gerekmektedir.
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre;
a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 29
Ocak 2024 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 12 Şubat 2024 Pazartesi Günü İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 19-20-21 Şubat 2024 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.
V- DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve sözleşme yapılacaktır.
VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (₺24.874,40) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır (2024 Ocak ayına ait Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine göre güncellenecektir).
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise beş (5) yıl süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

09 Oca 2024 - 10:04 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.