Kayseri Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Kayseri Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alımı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 4 (dört) Büro personeli sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK KODU*
4431-İşletme, İşletmecilik, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4502-İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.
ÖZEL KOŞUL KODU**
5001-Büro hizmetleri alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.
5002-MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Bilgi Güvenliği Yönetimi ile Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. ( Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
3- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, ilanın ilk başvuru tarihinden önce aranan nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özel nitelikler, özel koşullar ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.
11- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
12- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
13- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
14- Tüm pozisyonlar için ilave şart; Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak.
15- Tüm pozisyonlar için ilave şart; KPSS (B) grubu puan türünden en az 55 puan almış olmak.
ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde
görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
- Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya POSTA yolu ile yapılacaktır. Faks, e-posta veya internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Posta Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı Kat:3 Talas / KAYSERİ
- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3 (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfasında personeldb.kayseri.edu.tr yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
5- KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
3- 2022 KPSSP3 (B) grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)
4- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
6- Adli Sicil Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
7- Fotoğraf (1) adet
8- İlan No:1001 için; SGK pirim gün sayısını gösterir onaylı belge (SGK barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
9- İlan No:1001 için; Adaylar özel koşullar kısmında istenilen belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini başvuru esnasında teslim edeceklerdir.
NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon : 0352 432 38 38
Dâhili : 10613, 10616
e-Posta : [email protected]

24 Nis 2024 - 09:20 - 4/ B Sözleşmeli Personel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.