Kamu İşçisinin Haftalık Çalışma Süresi Ne Kadardır?

Ara Dinlenme Süreleri Çalışma Saatinden Sayılabilir mi? Denkleştirme Esasına Göre Çalışan İşçi Haftalık Kaç Saat Çalışabilir?

GİRİŞ

İşçinin çalıştığı işte geçirdiği süreler çalışma süresi olarak anılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde, haftalık çalışma süresi en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Aksi bir durum yoksa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanmaktadır. Ancak işçi ile işverenin anlaşması ile bu normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmemek şartıyla farklı şekilde dağıtılabilmektedir.

Kanunda belirtildiği şekliyle özel sektör şirketlerinin büyük bölümü işçilerini haftada 45 saat çalıştırmaktadır. 657 sayılı Kanun kapsamında memurların haftalık çalışma süresi ise 40 saattir ve haftada 5 gün çalışırlar. 4/D kapsamındaki işçiler, 657 sayılı Kanuna tabi değildir ve haftalık 45 saate kadar çalıştırılmaları mümkündür. Ancak 4/D kapsamındaki mevcut bazı işçilerin kamuda çalışma süreleri memurlarla uyumlu olması açısından ve toplu iş sözleşmeleri ile haftada 40 saat olarak belirlenebildiğini görüyoruz. Fakat 4/D kadrolu işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabi olduğundan kadroya geçen işçilerin de haftalık 45 saat çalıştırılacağını kabul ediyoruz. Genel uygulama bu şekildedir.

ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER NELERDİR?

Çalışma süresi, işçinin yalnızca fiilen çalıştığı süreyi anlatmaz. Yani işçi işyerinde çalışma için hazır bulunduğu halde her anını çalışarak geçirmeyebilir. Aşağıda sayacağımız hallerde işçi, işte hazır durumda bulunması suretiyle çalışmadan geçirdiği süreler de dahil günlük yasal çalışma süresi içerisindedir. 4857 sayılı İş Kanunu işçinin çalışma süresinden sayılacak durumları ayrıntılı şekilde düzenlemiştir. Şöyle ki;

1) Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

2) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler

3)İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

4)Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

5)Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

Görüldüğü üzere; yukarıda saydığımız haller, işçinin fazla çalışma ücreti, denkleştirme vb. durumlar incelenirken yasal çalışma süresinden sayılır. Yani örneğin işçinin çıkacak işi beklerken geçirdiği, çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için verilecek süreler vb. zaman dilimleri, işçinin günlük/haftalık çalışma süresine dahil edilmektedir. Bu süreler fazla mesai alacağının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.

ARA DİNLENMELERİ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMAZ

İşçiler yemek, tuvalet gibi günlük gereksinimlerini karşılamak ve dinlenmek amacıyla günlük çalışma sürelerine ara verebilirler. İşçilere verilen ara dinlenmesi hakkı İş Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Ayrıca; ‘’İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır.’’ (Yargıtay 9. H.D. 01.03.2012, E. 2012/7306, K. 2012/6557)

İş Kanunu kapsamında ara dinlenme süreleri en az;

1) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

2) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

3) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat olarak verilmelidir.

Ayrıca bu dinlenme süreleri işçilere aralıksız olarak verilmelidir. Ancak belirtilen süreler iklim, mevsim ve işin niteliğine göre sözleşme ile aralıklı olarak da kullandırılabilir.

İş kanunu kapsamında sayılan ara dinlenme süreleri çalışma süresine dahil edilmemektedir. Bu konuda zaman zaman işçiler ile işverenler arasında muhalefet oluşmakta, işçiler ara dinlenme sürelerini de hesaba katarak fazla çalışma ücreti talep edebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki ara dinlenme süreleri çalışma süresine dahil edilemez.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Çalışma süresi haftalık 45 saattir. Aksi kararlaştırılmadı ise bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. İş kanununa göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar için, işçilere çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödenir.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN 11 SAATİ AŞAMAZ.

Haftalık 45 saat olarak belirlenen çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmemek şartı ile dağıtılabilmektedir. İş kanununda yazan koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar İş Kanununun 63. maddesine göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

DENKLEŞTİRME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA NEDİR?

İşyerlerinde zaman zaman iş yoğunluğu olabilmektedir. İş yoğunluğu koşulları, işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte, işçilerin normal çalışma sürelerinden daha fazla çalışması söz konusu olabilmektedir. İşçinin denkleştirme esasına göre çalıştırılması da bu kapsamda bir düzenlemedir.

4857 sayılı İş Kanununun, 63’üncü maddesinde, haftalık çalışma süresinin iş günlerine eşit ölçüde bölünmesi kuralında bir esneklik olduğunu görüyoruz. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, işçi ve işveren arasındaki çalışma koşullarını düzenleyen iş sözleşmeleri ile haftalık normal çalışma süresinin işyerinde haftanın çalışılan günlerine farklı bir şekilde dağıtılabilir. İş hayatında uygulamanın genellikle, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saate tamamlandığını görüyoruz.

Denkleştirme esasına göre çalışma ise Çalışma Süreleri Yönetmeliği göz önünde bulundurularak yapılan bir düzenlemedir. İş yoğunluğunun arttığı haftalarda; ilerleyen haftalarda işçinin daha az çalıştırılması şartıyla; toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilebilmektedir. İş Kanununa göre denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanmalıdır. Fakat bu süre toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar uzatılabilmektedir.

Daha somut bir örnek üzerinden anlatırsak; haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılması durumunda, denkleştirme esasına göre; iş yerinde haftanın 6 günü çalışan işçi, haftada en çok (11 X 6 =) 66 saat, haftanın 5 günü çalışan işçi ise en çok (11 X 5 =) 55 saat çalıştırılabilecektir.

Denkleştirme çalışması yapılan işçinin kesintisiz 12 saatlik dinlenme süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanununa göre denkleştirme süresi en fazla 2 ay olarak uygulanabilir fakat toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar uzatılabilecektir.

Böylelikle iş yoğunluğu olan dönemde, işçilere denkleştirme çalışması yaptırılarak fazla çalışma ücreti (fazla mesai) ödenmez. Tıpkı ara dinlenme sürelerinde olduğu gibi, zaman zaman işçi denkleştirme esasına göre çalıştırıldığı süreleri fazla mesai olarak düşünebilir. Fakat gerek İş kanunu gerekse Çalışma Süreleri Yönetmeliğine göre denkleştirilme esasına göre çalışılan günler fazla çalışma olarak düşünülmemelidir. Çünkü işçi denkleştirme esasına göre çalıştığı fazla süreler kadar ilerleyen haftalarda daha az çalışacaktır.

Denkleştirme çalışması yapan işçi o ay içinde en fazla 225 saatlik bir çalışma yapabilir. İşçinin denkleştirme esasına göre çalıştığı dönemde aylık çalışma süresinin 225 saatin üzerine çıkması halinde; çalışana 225 saati aşan her saat başına, saatlik ücretinin 1.5 katı ödeme yapılır.

10 Nis 2018 - 11:39 - Kamu İşçi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.

232

Za - merhaba ben şeyi anlayamadım bizim hasta bakıcı 4d girişli iki arkadaşımız var hafta içi mesai saatleri 8-5 artı olarak ya cumartesi ya pazar 8-5 çalışarak 45 saati doldurdukları söyleniyor ara izin olarak hem öğle arası 1 saat hem de 15er dakikadan 30 dakika olacak şekilde hesaplamaları yapılıyor bu bana mantıksız geliyor bence fazladan mesai yapıyorlar cumartesi günü öğle arası izin kullanmadan 8-4 kapatıyoruz zaten. 4 saat çalışma 1 saat izin tekrar 4 saat çalışma bu 4 saat çalışmalarda ekstra 15er dakikadan 30 dakika izin olarak verilebiliyor mu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 09:04
231

sydi - merhaba ilk önce insanları bilgilendirdiginiz için teşekkürler haftalık 45 saat olduğuna göre 3o gun çeken veya 31gun çeken ayın hesabı çalışma saati nasil yapılmalı şimdiden teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
230

İhsan Gezer - İşçinin çalışma süresi iş kanununa göre haftalık 45 saattir. Aylık 180 saat şeklinde bir ifade bulunmamaktadır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
229

Ayşe uçan - çalışma saatleri ile ilgili bir sorum olacaktı çalışma süresi aylık 180 saati aşmaması gerekmiyormu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
228

İhsan Gezer - Çalışma saatlerini ve şeklini işveren belirler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
227

celal - İşyerinin çalışma şartlarına göre işçiyle işveren anlaşırsa işçi günde 16 saat çalışıp daha sonraki günlerde dinlenme hakkını kullanabilirmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
226

İhsan Gezer - İş Kanununda ara dinlenmesi için;

4 saat veya daha kısa süre yapılan işlerde 15 dakika,

4 saat ve 7.5 saate kadar süren işlerde 30 dakika.

7.5 saatten fazla süreli işlerde ise 1 saat olarak süre belirlemesi yapmıştır.

İş Kanununa göre günde 7.5 saatin üzerinde çalışan işçilere en az 1 saat ara dinlenme süresi verilmelidir. Fakat İş kanunu vardiyalar halinde çalışma durumunda ara dinlenmesinin nasıl olacağı konusunda bir açıklık getirmemiştir. Bununla alakalı emsal bir Yargıtay kararına baktığımızda;

“Uygulamada 7,5 saatlik çalışma süresini çok fazla aşan çalışma sürelerine de rastlanıldığından, özellikle 10 saati aşan çalışmalar bakımından ara dinlenmesinin en az 1,5 saat olarak belirlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Günlük 14 saatlik fiili çalışma süresi belirleyen uygulamalarda ise ara dinlenme süresi en az 2 saat olmalıdır.” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, 28.10.2009 tarih ve E. 2008/11139, K. 2009/29544 sayılı Kararı)

Görüldüğü üzere Yargıtay konuya açıklık getirmiş ve 10 saati aşan çalışmalarda ara dinlenmesinin 1.5 saat olarak belirlenmesi gerektiğini,14 saat olarak belirlenen vardiyalı çalışmalarda ise en az 2 saat ara dinlenmesi verilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
225

Mehmet - Merhaba kolay gelsin devlet hastanesinde acil bölümünde tıbbı sekreterim nöbetleserek çalışıyorum bir ay içerinde 22 gün 12 saat çalışıyorum bir acil sekreteri olarak benim dinlenme hakkım ne kadar ve ben bir ay içerinde kaç saati doldurmam lazım ? Kaç saati doldurduktan sonra fazla mesai olarak ekleniyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
224

İhsan Gezer - Haftalık net çalışma sürenizi bulurken toplam çalışma süresinden ara dinlenmeleri çıkarmalısınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
223

İhsan Gezer - Yıllık izin çalışılmış kabul edilen sürelere dahildir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
222

İhsan Gezer - Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmalardır. Konunun detayı yazımızda belirtilmiştir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
221

murat çelik - merhaba ben kamu kurumunda 4d işçi sıvı yakıt kaloriferci olarak tek başıma görev yapıyorum bu nedenle fazla çalışmam gerekiyor mesai istiyorum ancak vermiyorlar acaba benim yasal haklarım nelerdir çalışma sürem ne kadardan fazla olursa mesai alırım yada mesaimi almam için yasal olarak ne yapmam gerekir. tşk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
220

Abdullah Saftürk - 16 yıldır devlet hastanesinde çalışıyorum 10 yıl 24 saat nöbet 72 saat izin çalıştık 6 yıldır 3 gün 12 saat nöbet 3gun izin olarak çalışıyoruz ama 2 yıldır mesai tamamlama adı altında 4 gün 12 saat nöbet 2gun izin olarak çalışıyoruz sorduğumuzda ara dinlenme diyorlar fakat bizde güvenlik olduğumuz için herkez birbirini yemeğe değiştiriyor bazı durumlarda beyaz kod verildiğinde yemeğe bile çıkamıyoruz ne yapabiliriz acaba

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
219

İhsan Gezer - Tatil günü mesailerinde işçinin tatil gününde yapmış olduğu çalışma dikkate alınır. Verdiğiniz örneğe göre toplam yapılan tatil mesaisi(20.00 ile 04.00 arası) ilk gelinen güne işlenmelidir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
218

İhsan Gezer - Haftalık 45 saat üzeri çalışmalar, işçinin rızası doğrultusunda ücreti ödenerek fazla mesai olarak yaptırılabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
217

İhsan Gezer - İşçi haftalık 45 saati doldurduktan sonra kendi rızası varsa fazla mesaiye kalabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
216

İhsan Gezer - Kurumun çalışma günlerine göre haftalık çalışma süresini doldurmanız önemli. Normalde de cumartesi günü iş günüdür zaten.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
215

İhsan Gezer - Ara dinlenmeler(Öğle yemeği vb.) net çalışma süresinden sayılmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
214

İhsan Gezer - Haftalık çalışma süreniz özellikle 40 saat olarak belirlenmişse, 45 saate kadar olan çalışmalar için fazla sürelerle çalışma farkı alınabilir ancak bunun dışında çalışma saat süresi belirtilmemişse, 45 saat kabul edilir fazla mesai verilmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
213

İhsan Gezer - Süt izni, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nde şu şekilde düzenlenmiştir;

“Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır.”

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
212

İhsan Gezer - Fazla mesai hesaplaması yapılırken haftalık net çalışma süresine bakılır. Bu süre de 45 saati aşıyorsa fazla mesai tanımlanmalıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
211

İhsan Gezer - Çalışma saatleriniz için kurum yetkilinizle görüşmelisiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
210

İhsan Gezer - Haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesaidir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
209

İhsan Gezer - İşçi art arda 7 gün çalıştırılamaz, en az 24 saat dinlenme verilmelidir. Yasal olarak 24 saat dinlenme verilmiş görünüyor bu durumda.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
208

İhsan Gezer - 270 saatlik fazla çalışma sürelerine hafta tatili ve genel tatil çalışmaları dahil değildir. Cumartesi günü normalde iş günü olup o gün yapılan çalışmalar da haftalık 45 saati aşıyorsa fazla mesaidir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
207

İhsan Gezer - İşçilerin fazla çalışma süreleri haftalık 45 saat üzerinden bakılır. 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
206

İhsan Gezer - Ara dinlemeler hariç, haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar için fazla mesai ödenmesi gerekir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
205

sedat - Kalorifercilerde 12 saatlik çalışma saatinin kanunen yasağı varmıdır.özel güvenlikciler çalışıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
204

serap - Benim annemde babamda işçiler. Babam yarı özel bir şirkette çay,kahve işlerine bakmakta. Annemde bir devlet öğrenci yurdunda temizlik işçisi olarak görünüp, aşçı yardımcısı olarak çalışmaktadır.Babamın bir saat fazla çalışması mesai olarak geçmektedir.Annem ise sadece hafta içi çalışarak maaş almaktadır.Hafta sonları Öğrenci kurslarının olması nedeniyle yemek yapılmakta ve çalışmaktadır.Ve de mesai parası almamaktadır. Bu durumda ne yapılmalı.Lütfen yardımcı olun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
203

erol - üstad kolay gelsin 270 saatin içersinde hafta sonu mesaiside dahil olarakmı hesaplanıyor.cumartesi pazar olarak aldığımız mesai

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
202

Mehmet - Merhaba Zübeyde hanım ben taşeron işçisi olarak kadroya gictik hafta içi her gün 10 saat çalışmaktayız cumartesi günü 5 saat hakimiz nedir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
201

Mehmet - Berhaba Zübeyde hanım ben taşeron işçisi yım kadroya alindim günde 10 saat calismaktayim cumartesi günde 5 saat calismaktayim benim hakim ne simde teşekkür ler ..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
200

Havva - Merhabalar. Ben gsb ye muhasebeci olarak atandım ama daha göreve başlamadım. Yasaya göre ben haftada 45 saat calismaliyım. Ama spor il müdürlüğünde görev yapacağım için çalışma saatim nasıl olacak bilgi verir misiniz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
199

Ahmet - Ben devlet hastanesinde çalışmaktayım. Çalışma saatlerimiz 07:30/15:30. 15:30/23:30. 23:30/07:30 şeklinde haftanın 6 günü farklı yerde farklı vardiya saatlerinde çalışıyorum ve 6 cı gün gece çalışıyorum sabah işten çıkıyorum o gün izinli gözüküyorum. Bir sonraki gün sabah 07:30/ 15:30 vardiyasına geliyorum. Sizce bu doğrumu yasal olarak . Teşşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
198

Bircan kader - Merhaba ben tasoren kodraya gecenlerdenim okulda gorev yapiyorum ben her gün 10 buçuk saatten fazla çalışıyorum yemek arası olmaksızın fazla mesai ücreti alabilirmiyim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
197

KADİR GUCLU - MERHABA ZUBEYDE HANİM

BEN OGRETMEN EVİNİN KENDİ BUNYESİNDE SGK Lİ CALİSAN İSCİYİM SABAH 8,30 AKSAM 17,30 SALİSİYORUM (OGLEN YEMEK MOLASİ CAY MOLASİ VERMEDEN) BEN KAC SAAT CALİSMİS OLUYORUM

BİRDE MUDURUMUZ 17,30 DAN SONRASİNDA HAFTA İCİ BAGZEN GECE 24 E KADAR DUGUN VAR DİYE CALİSTİRİYOR MA NE MESAYİ NEDE GARSON UCRETİ ODEMİYOR

HAFTA SONU CUMARTESİ GUN BOYU VE GECE 24 E KADAR YİNE DUGUNLERE GARSONLUK YAPTİRİYOR BENİM HAKLARİM NELERİR VE NASİL BİLİNCLİ SEKİLDE TALEPTE BULUNA BİLİRİ BİR YOL GOSTERİRSENİN SEVİNİRİM TESEKKURLER

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
196

Abdullah ÇUHADAR - Bizi ayda 16 gün 12 saat üzerinden çalıştırıp ve o ay içersinde 2 veya 3 gün yine 12 saat tamamlama adı altında calisrirabilirlermi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
195

Suna - Merhabalar veri giriş elemanı olarak devlet hastanesinde çalışmaktayım 14 aylık bebeğim var süt izni ve çalışma saatlerimi uzakta bilirlermi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
194

deniz çelik - kamu işçisiyim yıllık izin kullanacam bana dedilerki bu ay eksik çalışmış oluyorsun oyüzden fazla çalışacaksın diyorlar benim anlamadığım şey hak etmiş olduğum izini kullandıgım da nasıl eksik çalışmış oluyorum bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz .kanunda yeri varsa onu görmek istiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
193

İhsan Gezer - Böyle bir mesai düzeni olmaz. Kurumunuzla görüşün

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
192

İsmail bulkan - Merhaba eşim devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışıyor. Sabah 8 akşam 8 olarak günde 12 saat çalışıyor ve sonu tatili yok .mesai ücreti yok .

Bu durum yanlış değil mi hakkımızı nasıl alabiliriz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
191

Ramadan - Merhaba ben sürekli işçi kadrosuna geçmiş bir çalışanım çalıştığım kurumda makam şöförü olarak görev yapıyorum sabah 8:00 işebaşlıyorum akşam belli değil ortalama her ay 80 ila 100 saat fazla mesai yapıyorum ve mesai ücreti almıyorum muhasebe birimine söylüyorum bana verilen cevap bakanlık mesai ücreti hakkında bize dönüş yapmadı birtek tediye verin dediler onu veriyoruz deniyor mesai ücreti neden verilmiyor bakanlık neden cevap vermiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
190

gizem islam - bir de bayramda bayramın 1. günü saat:20.00 da mesaisi başlamış olan güvenlik görevlisinin bayramın 2.günü saat 04.00 da bitmiştir. bu kişiye bayramın 1. ve 2. günü için mesai yazılmalı mı yoksa 1. günü başladığı için tek bir gün için mi bayram mesaisi ödenmeli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
189

gizem islam - Merhabalar,

375 sayılı KHK’nın geçici 23. maddesi uyarınca kadroya geçirilen sürekli işçiler de 3 vardiya şeklinde Güvenlik Görevlisi olarak çalışan arkadaşların resmi tatil günlerinde vardiyalarının tamamının yada belli bir saatinin denk gelmesi durumunda toplu iş sözleşmesi hükmlerinde yer alan ”ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 yevmiye ödenir.” uygulanıp uygulanmaması konusunda tereddüt yaşamaktayım. ayrıca mesai saatinin bir kısmının denk gelmesi durumunda yani bir gün öncesinde başlayan mesaisinin ağırlıklı olarak sarkan saatinin mi dikkate alınması gerekiyor. (14 Temmuz 2019 günü saat: 20.00 de başlayan güvenlik görevlisi 15 Temmuz 2019 günü saat: 04.00 bitiyorsa. bu kişi bayram mesaisi alır mı?) yardımcı olabilirseniz sevinir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
188

murat yıldız - 112 de ambulans sürücüyüm 12 saat çalıştırılıyorum 11 saat üzerinden maaş alıyorum her hangi bir yemek arası dinlenme arası saatim yok her an vakaya çıkış yapmak üzere hazırım 12 saat çalışıp 11 saat ücreti ödüyorlar ve çalışma saatimiz 11 saatten hesaplandığı için eksik mesai tamamlatma yapıyorlar ve eksik mesai ye gidiyorum. bu kesilen 1 saat için ne yapmalıyım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
187

Resat elbasan - Iyi günler kolay gelsin. Surekli isci kadrosuna saglik bakanliginin yapmis oldugu mulakat ile atamam yapildi. 112 ambulansinda sofor olarak Ilce entegre devlet hastanesinde calisiyorum ve ulasim sıkıntısı var araç yok. Ve 12 saat calistiriliyorum. Ordaki diger kadrolu 657li memurlar ise 24/72 saat esasina gore calisiyorlar. Kurumdan bende boyle calismak istedigmi taplep ettim ama olmaz kanun boyle diyor diyip 12 saatten sonra 36 saatte izin vermeden 12 saat sonra tekrar nobete yaziyor. 24 saat calisma imkanim yok mu bu durumda.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
186

Sağlık Personeli24 - Ben belediye nakil ambulansında çalışıyorum Sağlık personeliyim mesai saatlerimiz 08:00-18:00 hafta içi 5 gün lakin bazı zamanlarda görevlendirme ile il dışı hasta Nakiline gönderiliyorum 30 saate kadar sürdüğü oluyor nakilin. Bu durum yasal mıdır bunun sonucu olarak almam gereken haklarım varsa nelerdir?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
185

Kadir rodoplu - Biz haftada 45 saat çalışıyordum ama 49 saat te çıkardılar bu yasal mı öğlen yemeğini saymiyorlarmis

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
184

Mehmet - Merhaba kamu kurumunda şalışıyorum ssbah 07.30 iş başı akşam 17.30 paydos ve bunun üzerine cumartesiyi normal çalışma diyorlar nasıl oluyo buşekilde haftada 45 saati tamamlıyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
183

fadime gün - Hastanede sürekli işçi kadrosunda calisiyorm.Haftalık 45 saatlik çalışmamızı doldurduğunuz halde hafta içi 2 saat hafta sonu 3saat açıldı nöbet tutuyoruz.hafyalik çalışma saatimiz dolmasına rağmen bu nöbeti tutmak zorunda mıyız.surekli işçilerin çalışma şartında bu kanun var mi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
182

Sinan - Biz meteoroloji genel müdürlüğü radarında 4 gün kalıcı olarak çalışıp 4 gün istirahat şeklinde çalıştırılıyoruz. Bunun yasal dayanağı var mı. İşyerimiz dağlık arazide olduğu için yol ve yemek ücreti alıyoruz. Ama kendi araçlarımızla çıktığımız için arabalarda hep bozuldu. 4 kişiyiz 2 kişi 4 gün full işyerindeyiz 4 gün istirahat veriliyor dayanılacak yeri kalmadı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
181

Yönetici - Merhaba kadroya geçen işçiler fiilen çalıştıkları günler için yemek parası ödenir ibaresi var.size iki sorum var 1. 08’00-20’00 saatleri arasında çalışan işçi kaç öğün yemek parası hak kazanır.2. 20’00-08’00 çalışan işçi kaç öğün yemek parası hak kazanir(Norveç’e 20’de başlayan nöbettin 4saatı farklı günden 8 sarı farklı günden)teşekkür ederim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
179

Serkan karababa - Peki çalışma saati içinde bankada veya resmi bir kurumda işin var ise izin veriliyormu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
178

İlhan - Merhaba devlet hastanesinde acil servisinde 4dli işçi olarak çalışıyorum.kurumumuz 24 saat kesintisiz hizmet veren bir devlet kurumu. Kadroya geçmeden önce 24 saat çalışıp 72 saat dinlenme olarak vardiya usulü çalışıyorduk yani haftada 2 nöbet 48 saat çalışma yapiyorduk kadroya geçtikten sonra kurum gunluk 11 saat i geçemez diyerek vardiya sistemini değiştirdi 08.-20 – 20-08 haftada 4 nöbet yaptı. Biz 24 saat vardiya sistemiyle çalışmak istiyoruz ve daha önce çalıştık kanuni yasak yoktu simdi idareyı sıkıntıya sokmadan hangı kanun maddesiyle 24 saat postalar halinde çalışabiliriz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
177

Zübeyde Nur Yatgın - Evet, hafta tatilini belirlemek kurumunuzun inisiyatifinde.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
176

Hasan - Kurum bizi cumartesi yerine pazar çalıştıra bilirmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
175

ege türkmen - kolay gelsin ben devlet hastanesinde 4/d kadrosu ve eski hükümlü kadrosundayım ben sabah 7 aksam 16,30 çalışıyorum ve birde bana hafta sonu nöbet yazılıyor 15,00,23,00 vardiyasına mesai verilmiyor ve izinde verimiyor dendi bana ben toplam kaç saat çalışmiş oluyorum bu durumda

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
174

volkan - saglık bakanlıgına diş teknikeri olarak atandım ne kadar maaş alırım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
173

Zübeyde Nur Yatgın - İşveren ücret hesap pusulasını işçiye mutlaka imzalatmalıdır. https://www.kamuiscileri.net/isci-her-ay-bordro-imzalamak-zorunda-mi-8058.html İlgili mevzuat hükümlerini kullanarak idareye dilekçe yazabilirsiniz. 4857 sayılı İş Kanunu’nda serbest zaman, fazla mesai çalışması için öngörülmüştür.

https://www.kamuiscileri.net/tasarruf-gerekcesiyle-fazla-mesai-ucreti-izin-olarak-verilebilir-mi-9313.html

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
172

İhsan Gezer - Kanun koyucu ara dinlenme konusunda, üst sınırları belirlemiştir. Buna göre ara dinlenmesi; günlük çalışma süresi,

4 saat veya daha kısa ise 15 dakikadan,

4 saat ile 7,5 saat arasında ise yarım saatten,

7,5 saatten fazla ise 1 saatten daha az olmamalıdır.

Daha fazla ara dinlenme öngörebilir. Anladığım sizin durumunuz da ara dinlenmemin 1,5 saat olarak belirlenmesiyle ilgili.

Fazla mesai hesaplanırken ara dinlenmesi hesaba katılmaz. Çünkü ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.

Dolayısıyla bu konuda yapabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
171

Arda Topsakal - Merhaba ,ben ö.g.g. olarak özel bir şirkette çalışıyorum.2 gündüz 2 gece ve 2 tatil sisteminde..günlük 1 saat mola hakkımız var.Fakat şirketimiz mola saatini 1 saat den 1.5 saate çıkardı ve alacağımız mesai ücretlerini bu şekilde aşağı çekti..

Biz bunu kabul etmiyoruz ..ne yapabiliriz.

Teşekkürler..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
170

Zübeyde Nur Yatgın - Sene başında yazılı onay verdiyseniz, yapacak bir şey yok. Bu yıl için fazla mesai onayı vermezseniz, işçiye yazılı onayı olmadan fazla mesai yaptırılamaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
169

Murat - Merhaba ben unuversitede güvenlik görevlisiyim sabah 8 akşam 5 çalışıyorum öğlen yarım saat yemek mola var fakat cumartasi pazar calismiyirum bize ayda 1 gün veya 2 gün ek nöbet cumartesi veya pazar yazmak istiyorlar zoraki ben ısrarla tutmam diyorum hakkımı nasıl ararım yazabilirler mi bu ek nöbeti tesekurler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
168

Bünyamin Kanbur - Merhabalar, Devlet hastanesi polikliniğinde çalışan bir 4/d işçi haftalık 5 gün çalışmakta ve toplam 45 saati tamamlamaktadır. Bu işçiye bir gün izin verdiğimizde veya bir gün rapor aldığında haftalık çalışma süresinden kaç saat düşüm yapılır? 7,5 Saat mi? 9 Saat mi? Bu durumu anlatan bir kanun, yönetmelik maddesi var mıdır?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
167

İbrahim EKİN - hafta içi 5*7=35 saat hafta sonu da bir gün 10 saat toplam 45 saat oluyor. yanlışlık nerede onu anlayamadım. daha detaylı açıklarsanız çok memnun olurum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
166

Zübeyde Nur Yatgın - Hayır. İşçinin hafta tatiline hak kazanması için 45 saat çalışma süresini doldurması gerekir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
165

İbrahim EKİN - Kurumumuzda taşerondan kadroya geçen 4d işçileri için hafta içi günde 7 saat, cumartesi günü 10 saat çalışma öngörülüp haftalık 45 saat çalışma ayarlanmıştır. personelin kısmına cumartesi bir kısmına da pazar günü hafta tatil verilmektedir. personel özellikle hafta sonu bir gün çalıştığı 10 saat için fazla çalışma ücreti istemektedir. yaptığımız uygulama yasal mıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
164

SERKAN - 3 VARDİYALI SİSTEMDE HAFTA TATLİNİ HAFTANIN HERHANGİ 1 GÜNÜ KULLANBİRMİYİZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
163

Bünyamin Kanbur - Merhabalar,

Devlet hastanesi polikliniğinde çalışan bir 4/d işçi haftalık 5 gün çalışmakta ve toplam 45 saati tamamlamaktadır. Bu işçiye bir gün izin verdiğimizde veya bir gün rapor aldığında haftalık çalışma süresinden kaç saat düşüm yapılır? bu durumu anlatan bir kanun, yönetmelik maddesi var mıdır?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
162

Yavuz - Merhabalar Zübeyde Hnm. Ben bir üniversite hastanesinde 4D’li laboratuvar teknisyeni olarak çalışıyorum. Biz önceleri memurlar gibi 4 günde bir 16 saat, hafta sonu ise 24 saat mesai usulü çalışıyorduk. Ancak bazı şikayetlerden dolayı kurum bizi 12 şer saat (11+1 ) şeklinde çalıştırmaya başladı. Bir gün 08:00 – 20:00 , ertesi gün 20:00-08:00 çalışıyor ve 2 gün izinli oluyoruz. Bizler kurumla görüştük ve 16:00 -08:00 olmak üzere ayda 10 kez 16 saat mesai yapmak istediğimizi söyledik. Kurum 11 saatin üzerindeki mesaimizi ödeyip bizi çalıştırmayı kabul ediyor ancak yasal mevzuat dolayısıyla uygulamaya çekiniyor. Bizim rızamız ile ve 11 saatin üzerindeki çalışma ücreti ödenme şartıyla , ayrıca haftada 45 saati geçmemek koşuluyla bu şekilde çalışma hakkımız var mı? Bizi bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. İyi çalışmalar…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
161

Beren - İyi akşamlar kamu hastanesinde çalışmaktayım mesai saatlrmz 08.00 17.00 mesai saatini doldurmadığımız için haftasonu bi gün sabah 09.00 akşam 20.00 getirtiyorlar ayda 2 kez size sorum bana bunu hafta gelmeden mesai tamamlatması yasal mı ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
160

Zübeyde Nur Yatgın - Sizi onayınız olmadan, 45 saatten fazla çalıştırmadıkları sürece yasal. İşverenin takdirinde olan bir durum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
159

Fatmis - Biz dis hastanesinde calisiyoruz biz 45 saati doldururken diger calisanlar calisma saatletini doldurmuyor biz 7.30 17.00 calisirken digerleri 8.30 16.30 calisiyor ogle arasi 30 dakika hepiniz surekli isci oldugumuza gore bu yasal mi hafta sonu calisilmiyor hepimiz digerleride dahil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
158

Zübeyde Nur Yatgın - Kurumunuz günlük yevmiye esasına göre maaş ödemesi yapıyorsa 31 günlük yevmiye alınır. Maktu ücret ödemesi yapıyorsa 30 günlük ödeme alır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
157

Zübeyde Nur Yatgın - Yılda en fazla (hafta tatili, ulusal bayramlar hariç) 270 saat çalışabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
156

Zübeyde Nur Yatgın - Günlük çalışma saatiniz (ara dinlenmeniz hariç) 11 saati geçemez. Fazla mesai haftalık çalışma süresi baz alınarak hesaplanır. Haftada 45 saati geçen her 1 saatlik çalışma fazla mesai sayılır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
155

UTKU - Zübeyde hanım benim sorum KHK ile Kamuda kadroya geçen 4/D li güvenlik görevlisi için . Haftada en fazla 45 saat ise çalışma süreleri günde en fazla ne kadardır. 12 saat ( sabah 7- akşam 7 gibi) çalışan biri resmiyetteki nöbet çizelgesinde 11 saatmı çalışmış oluyor . Aylık çalışma süresi haftada 45 saat ise gün bazlı da hesaplanıyor; örneğin bir ay 4 hafta 3 günde aylık süre nedir ? Çalısma süreleri izin sureleri gibi sosyal hakları yasaları içeren bir kaynak varsa yönlendireceğiniz incelemek istiyorum. İlginiz ve yardımlarınız için teşekkür ediyorum. İyi Çalışmalar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
154

tubi - 4D Kamu taşeron işçisi yıllık kaç saat nöbet tutma hakkına sahiptir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
153

Harun - Merhaba iyi gunler ben meb de sürekli işçi olarak çalisiyorum. Günlük hafta ici calisma sürem 8-12//13-17 olarak belirlediler. Bir saat dinlenme ile gunluk 8 saatten hafta ici 40 saat çalisiyorum. Cumartesi gunu ise 5 saat çalisarak toplamda 45 saat çalisiyorum. Simdi sorum 45 saatlik calisma surem hafta icine mi dagitilir yoksa cumartesi ile birlikte 45 saat calismam yasal mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
152

Özcan KARS - Merhaba kamuda çalışan işçiler 31 gün olan aylarda 31 yevmiye mi alır? yada 28 gün olan şubat ayında 28 yevmiyemi alır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
151

murat çelik - merhaba ben muş ta kamu kurumunda 4/d işçi kaloriferci statüsünde çalışmaktayım hem kışın kalorifer ve büro işinde görev yapıyorum ancak yazın sorun yok kışın tek kaloriferci olduğum için haftanın 7 günü çalışmak zorundayım.bu nedenle benim hafta sonu iznim yok mesai yok mesai ve izin hakkımı nasıl arayabilirim.cevaplarsanız sevinirim.tşk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
150

Eran - Kamu iscisiyim

Aylık yoklama çizelgesi nin altında toplam çalışma saati 195 saattir bu çalışma saatten fazla çalışma yaptığınız takdirde Fazla çalışma izni olarak verilecektir ancak iş kanunun belirttiği gibi işçinin aylık çalışma saati 180 saat ve biz bu konuyu idare ile konuştuğumuz zaman bize böyle cevap veriliyor bir ayda 4 hafta var 4 haftada da 26 gün var haftalik izin dahil 26×7.5=195 saat oluyor dediler iş kanunu 180 saat diyor bu ne olacak bilgi verirseniz sevinirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
149

Zübeyde Nur Yatgın - Denkleştirme esasına göre çalışma hakkında yazımızı inceleyebilirsiniz. https://www.kamuiscileri.net/denklestirme-calismasi-nedir-isci-ve-isverenin-sorumlulugu-nelerdir-8046.html

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
148

MUSTAFA - merhabalar.ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK RESMİ BİR KURUMDA 12/24 ESASINA GÖRE 3 GRUP HALİNDE ÇALIŞMAKTAYIZ.AY İÇERSİNDE BİR AY 2 İZİN DİĞER AY 3 İZİN VERİLMEKTE.LAKİN PUANTAJLARIMIZDA 4 VE 5 İZİN YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİLİYORUZ.SORDUĞUMUZDA DENKLEŞTİRME DENİLİYOR.FİİLDE YAPTIRILMAYAN İZİN HAKKI KAĞIT ÜZERİNDE YAPTIRILMIŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR.BU KONU İLE ALAKALI DÜŞÜNCENİZ NEDİR.TŞK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
147

Yasin - Merhaba ben bir üniversitede kamu işçisi olarak büroda çalışıyorum.Cumartesi Pazar çalışma olmadığı için haftada 40 saat çalışmış oluyoruz.Ben ayrıca 12:00-13:00 arası yemekhanede öğrencilerin kartlarına yemek parası yüklemekle görevliyim.Günlük 1 saat fazla mesai ücreti alabilirmiyim.Yoksa 45 saat esasına göre alamazmıyım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
146

Zübeyde Nur Yatgın - Evet, arefe günü çalışan işçi özel sektör işçisi de olsa, kamu işçisi de olsa ulusal bayram çalışması ücreti alır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
145

mert - taşeron şirket işçisi iken aldığımız arefe günü ücretini kamuya geçtiğimizde alabilirmiyiz..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
144

Sado - Merhabalar. Kamu hastanesinde 4d li khk karariyle isciyim.acil serviste verihazirlama görevlisi olarak çalışıyorum. Memur arkadaslar 24/72 mesaisi ile çalışıyorlar idarenin insiyatifiyle.Bizim de boyle bir calisma hakkimiz olamazmı idarenin insiyatifi ile

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
143

erman çavuşoğlu - Merhabalar. kurumumuza bağlı kreşlerimizde çalışan öğretmenlerimizin mesaileri 08.00-17.00 arasındadır. mevcut çalışma saatine göre ara dinlenme süreleri 1 saat olması gerekir. ancak öğrencilerimiz küçük yaş gurupları olduğundan öğretmenlerimiz 1 saat ara dinlenmesi yapamıyorlar. nöbetleşe yarımşar saat dinlenme yapabiliyorlar. hakları olup dinlenemedikleri günlük yarım saatleri birleştirip aylık fazla mesai olarak kendilerine ödeme yapabilir miyiz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
142

Erkan - Merhaba kolay gelsin. Meb e bağlı lise öğrenci yurdunda taşerondan kadroya geçtim. Yemakhanede çalışıyorum sabah saat 07 de işe gidip akşam 19da çıkıyorum. Hafta sonuda bu şekilde çalışıyorum. Sadece 2 haftada 1 gün iznim var. Aylık mesai saatim nedir ve en basit hesapla bile 3 ayda 270a saatlik mesaim doluyor. Sonrası için neyapmalım. İşler nasıl yğrüyecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
141

Zübeyde Nur Yatgın - Belli bir saat yok. Vardiyalı çalışmıyorsanız 11 saati aşan çalışma yapamazsınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
140

Suleyman - Merhabalar ben devlet su islerinde calisan bi personelim cumartesi ve pazar mesailere kaliyoruz bu gunlerde mesai baslangic ve bitis saatleri kac.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
139

Sevgi MERT - Kamuda yatılı kuruluşta 4D li olarak 24 saat lik 3 lü vardiye siteminde çalışan (8-16,16-24,24-08 ) kadın güvenlik görevlisi hamileliği dr rapru ile belgelendiği andan itibaren gece vardiyasında çalışabilirmi ? Hamileliğinin hangi ayına kadar gece vardiyasında çalışabilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
138

Tunç - Merhaba ben güvenlik görevlisi olarak 2gündüz +2gece +2 izin 12 saat çalışıyorum gündüz yemek saatimi kullanıyorum çay saatimi kullanamıyorum gece ne yemek ne çay molamı kullanabiliyorum istediğimde vermiyorlar ama parasınıda vermiyorlar ne yapabilirin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
137

ÖMER KAPLAN - Zübeyde Hanım ben bir devlet hastanesinde 4d işçisi olarak çalışıyorum yoğun bakım servisler ve acildeki arkadaşlarla 12 saat çalışıyoruz ayda 228 saat ediyor diyer arkadaşlar sabah 8 akşam 17 çalışıyorlar ve herkes aynı maaşı alıyor biz fazla çalıştığımızı söyledik mesai vermeleri gerektiğini söyledik ama bize mesai deyil yerine izin verebileceklerini söylediler ve birde bizim 2 nisandan beri net maaşınızı bilmiyoruz maaş bodrosu istiyoruz vermiyorlar nereye baş vurnalıyız yardımcı olursanız sevinirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
136

Zübeyde Nur Yatgın - Pazar 00.00 ile 07.00 arası çalışan personel faydalanır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
135

Bestami - Mrblar kadrolu güvenlik olarak çalışıyorum 4 vardiyamiz 2 ser grup şeklinde 1 arti 1 şeklinde 4 aydan beri gece vardiyasında çalıştırılıyoruz gündüz vardiyasında çalışmak istiyorum ama bununla ilgili kanun var mi ne yapabiliriz değişmesi icin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
134

Zübeyde Nur Yatgın - Normal şartlarda kurum hafta tatilini istediği bir gün belirleyebilir. Fakat YHK kararlarına göre;

Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti: A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür. Ama dediğimiz gibi iş kanununu genel çerçeveyi çizer. Yani işverenin inisiyatifinde.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
133

SİLENT - Merhaba

Iş yerimizinde yapılan etkinlik, spor müsabakaları hafta tatilime denk geldiğinde hafta tatilim veya çalışma saatlerim mesai ücreti ödememek için değiştiriyorlar bu yasalmıdır örneğin pazar hafta tatilim çalıştırılıp pazartesi izin verilmesi veya 8:30 17:00 mesaisin 11:00 başltılması

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
132

İhsan Gezer - 24 saat çalışmak yasal değil. Günlük en fazla 14 saat çalışılmış sayılır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
131

Alaattin - Merhaba sürekli işçi 4d li 24 saat çalışabilir mi yasalmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
130

Bekir gaser - Merhaba Zübeyde hanım ben Afyonkarahisar devlet hastanesi ameliyat hane ve yoğun bakımlarında 16 yıldır çalışıyorum bizim öğlen bir saat yemek yemek gibi bir lüksü muz yok ama yönetim bize on iki saat mesai yazıp on bir saat yazıyor ve üst üste üç gün dört gün mesai yazılıyor bize bir açıklama yaparsanız seviniriz teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
129

Güngör - Biz kamuda vardiyalı olarak çalışan güvenlik görevlisiyiz. Resmi tatillerde diyelim ki cumartesi saat 23 te nöbet aldık pazar Sabah 7de nöbet bitti. resmi tatil Pazar günü olursa bu mesai den cumartesi 23-07 nöbetçisimi pazar 23-07 nöbetçisimi yararlanır?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
128

Zübeyde Nur Yatgın - Yargıtayın çağrıldığı halde işe gelmeyen işçiyi haksız bulduğu kararlar var. Bu yüzden işinizin niteliği de postalar halinde çalışmayı gerektirdiğinden olumlu yorum yapamayabilirim. Çünkü işe çağrıldığınız günler arizi bir durum olabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
127

Zübeyde Nur Yatgın - Konu ile alakalı örnek Yargıtay kararını paylaşıyorum; ”Somut olayda, davacı, yıllık yasal sınır olan 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Ücrete, fazla çalışma karşılıklarının dâhil olması ise, peşinen muvafakat niteliğinde olmayıp mahkemece 270 saati aşan çalışmaların varlığının araştırılıp var olduğunun tespiti halinde, davacının fesih hakkının doğduğunu kabul etmek gerekirken, davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.”

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
126

hakan çelik - merhaba,biz sağlık sektöründe işçi olarak çalışıyoruz,yıllık mesai yapma hakkımız 270 saat ama memurların ayda 130 saat.biz dilekçe verip 270 saaten falza çalışmak istiyoruz desek böyle bir hakkımız yokmu? bizde memurlar gibi ayda 130 saate kadar mesai yapmak istiyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
125

ali - merhaba ben kamuda kadrolu işçiyim henüz görevlendirmem yapılmadığı halde 3 ay boyunca orman yangını işçisi olarak görev yapacağım. Bu sürede de 5 gün geceli gündüzlü iş yerinde kalacağım yangın çıktığında yangına gidiyoruz yangın çıkmazsa da ne iş verilirse o işi yapıyoruz ve sadece 2 gün eve gitmemize izin veriliyor. O 2 günlük evde kaldığımız süredede yangın çıkarsa tekrar işe çağrılıyoruz. Bu konuda ben ne yapabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
124

Zübeyde Nur Yatgın - Ara dinlenme sürenizi çalışma saatlerinizin herhangi bir diliminde kullanabilirsiniz. Yani ara dinlenme süreniz kadar erken çıkabilirsiniz. Cumartesi çalışmanız da işin ihtiyacına göre ve işveren inisiyatifine göre belirlenir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
123

Zübeyde Nur Yatgın - Çalışma saatlerini belirlemek kurumun inisiyatifinde. Çalışma saatleri haftalık 45 saatin üzerine çıkmadığı sürece; ki çıksa bile fazla çalışma olarak girildiği sürece bir sorun teşkil etmez. İş Kanununda işçinin fazla çalışma ya da nöbet yapma talebi konusunda bir düzenleme yok. Yalnızca işveren açısından bir yükümlülük düzenlenmiş; ”Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.”

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
122

Hasan ÖZTÜRK - Sn. Yatgın Merhabalar

4/D kadrosuna geçen işçilerdenim.

Taşeronken

09:00 – 21:00 arası 6 nöbet

21:00 – 09:00 arası 6 nöbet tutuyorduk.

Şimdi ise haftalık 45 saat usulüne göre nöbet yazılmak istemiyor. Taşeronken bir TİS imzalamamıştık. 696 Sayılı KHK’ya göre aynı haklarla geçtiğimiz için bu uygulama Sizce doğru mudur?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
121

Hayrullah MERTKAN - Belediye çalışanı kadrolu işçi öğlen yemek arası çalıştırılıp akşam saat 16 :00 da mesaisini bitirirse yasal ölümü…..

Yine işçi cumartesi günü 5 saatlik çalışma süresini öğlenden öncemi çalışır veya öğleden sonrada çalıştırılabilir mi …KARAR EMSALİ MEVCUTMU…. TEŞEKKÜR EDERİM.SAYGİLARİMLA .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
120

Hayrullah Mertkan - Merhaba Zübeyde hanım.ben belediyede kadrolu işçinin.Ancak işlerimizin yoğunluğu nedeni ile sabah 8 de mesai başlıyor ve saat 12:00 ile 13 :00 arası yemek molası veremediğini için çalışıyoruz ve saat 16:00 da mesaimiz bitiyor bu durumda 8 saati tamamlamış oluyormusun ve bu yasalmi .emekli olurken sosyal haklarımızı almak için mahkemede bu bize pürüz yaratirmi.teşekkur ediyor saygılarımı sunuyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
119

Zübeyde Nur Yatgın - Çalışabilir. Postalar halinde çalışma esası İş Kanunu ile düzenlenmiş. Böyle bir sınırlama yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
118

Leyla - 4d li personel 24 saat acil serviste çalışabilir mi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
117

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışan engelli işçilerin çalışma süreleri tam süreli çalışmaya çevrilerek hesaplanmalıdır. Konu ile alakalı İş kanununu referans alarak kurumunuza dilekçe yazmanızı öneriyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
116

Zübeyde Nur Yatgın - İş kanununa göre emziren kadın işçilerin doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılmaları yasak. Çocuk okul çağına gelene kadar da kısmi zamanlı çalışma hakkı var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
115

Taseron anne - Sureklı ıscı kadrosunda calısan annelerın memurlar gıbı cocukları 2yasına gelene kadar gece mesaınde calısmama hakkı varmı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
114

Taseron - Mrhaba. kamu kurumunda calısan sureklı ıscı kadrosuna gecen annelerın cocukları 2yasına gelene kadar gece mesaı calısmarı ıle ılgılı bı kısıtlama varmı acaba?Memurlarda oldugu gıbı cocuk ıkı yasına gelene kadar su kadar saat nobet tutabır dıe.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
113

Zübeyde Nur Yatgın - Haftanın 6 günü çalışıyorsunuz. Günlük 7.5 saat çalışıyorsunuz. Bu da haftada 45 saat eder. Bu durumda fazla mesai ücreti almazsınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
112

Ömer - Merhaba sabah 8 de işe başlayıp öğlen 1 saat dinlenme yemek molası ,akşam 6 30 paydos ediyorum cumartesi dahil buna aylık alman gereken mesai kaç saat.teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
111

BEAH GÜVENLİK - Merhaba Bağcılar eğitim ve araştırma hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayız.

Hastanemizde iki vardiya türü vardır hafta içi sabah 8 de işe gelip akşam 5 te bırakan 1. Vardiya ve

12/36 çalışan 2. Vardiya

12/36 çalışan vardiyada 2 ek nöbet daha eklenmiştir. Yani 31 çeken bu temmuz ayında 15+2=17 17×12saat= 204 saat

Bu çalışma saatlerinde işçinin ara dinlenmeleri olan yemek saatleri çıkarıldığı için ek nöbet olduğunu söyleniyor yönetim.

Bu konuda görüşleriniz nelerdir?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
110

Zübeyde Nur Yatgın - İdarenin inisiyatifinde. Yaptığınız işin ve iş yerinin niteliğine göre haftalık 45 saat çalışma süresi yalnızca hafta içi günlere bölünebilir. (günde 11 saati aşmamak kaydıyla)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
109

Sude - Merhabalar

Beklediğim bir konuyu gündeme taşıdığınız için teşekkürler, hepimizin yeni sistemle birlikte aklımıza takılan sorulardan bir tanesiydi bu, benim anlayamadığım bir konuyu dile getirmek istiyorum açıklarsanız sevinirim..kanuna aykırı bir durum teşkil ediyormu acaba ? Sorum şu;

Yönetmelikte bir işçinin haftalık günlere bölerek ve denkleştirerek 45 saat çalışma şartına uymak kaydı ile haftada 2 gün izin yapma şansı nedir?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
108

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. İş kanununa göre, haftanın 6 günü çalışan işçiye en az 24 saat kesintisiz hafta tatili izni verilir. Fakat bu 45 saatlik hafta tatilini doldurmakla da alakalı. Dediğim gibi en az 24 saat kesintisiz izin verilir fakat, işveren dilerse 45 saati haftanın 5 gününe (günde 11 saati aşmamak kaydıyla) bölebilir. Yani böylelikle işçi haftada 2 gün izin kullanabilir. Ama bu durum işverenin inisiyatifinde olan bir durum. Fakat bu çalışma sistemini yasaklar bir yönetmelik yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
107

Saliha - merhaba zübeyde hanım ben sosyal hizmetlerde temizlik personeliyim şuanda da taşeron olarak çalışıyoruz müdürümüz haftalık çalışma saatlerimizi bizim ayarlayabileceğimizi söyledi normalde haftada 6 gün çalışıp 1 gün tatilimiz vardı bizde çalışma saatlerini arttırıp tatili 2 güne çıkardık müdürümüz haftada 1 gün den fazla tatil yapamayacağımızı söyledi yönetmelikte öyle yazıyormuş böyle bir durum söz konusu mu

NOT:İki kişi çalışıyoruz ve 2 gün birimiz başka bir 2 gün de birimiz tatil yapıyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
106

Zübeyde Nur Yatgın - Hafta tatili pazar günüdür. Fakat kurumlar bunu değiştirebilirler. İşin niteliğine göre hafta içi bir gün de hafta tatili yapabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
105

Firat - Kolay gelsin Fatih belediyesinde temizlik işçisi olarak.başlicam lakin hangi günlerde kaç gün izin kullanırım teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
104

İhsan Gezer - Mesai saatlerinizi kurum düzenler. 45 Saati doldurma zorunluluğunuz vardır. “Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.”

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
103

Zübeyde Nur Yatgın - Ücretin zamanında ödenmemesi haklı fesih sebebidir. Bu sebeple İş Mahkemesine dava açma hakkınız var. Geçmiş dönem ödenmeyen ve hakkınız olan ücretlerinizi mahkemede talep edebilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
102

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Haftada ara dinlenmeleriniz haricinde 47.5 saat çalışıyor iseniz ve fazla mesai ücretleriniz verilmiyor ise İş Mahkemesine açacağınız dava ile fazla mesai alacaklarınızı da talep edebilirsiniz. Gerekçelerinize baktığımızda saydığınız tüm sebepler haklı fesih sebebi. Kurumunuz bu ödemeleri size yaptığını ispat etmek durumunda. İhtirazi kayıt ile bu tarz davaların işçi lehine sonuçlandığını görüyoruz. Sonuç olarak size hakkınız olan ödemelerin hiç birisi yapılmamış, hakkınız olan yıllık izin kullandırılmamış. Hukuki destek almanızı öneririm.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
101

Zübeyde Nur Yatgın - Tüm yorumlarımızda belirttiğimiz gibi haftalık 45 saatin üzerinde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
100

Zübeyde Nur Yatgın - Tüm yorumlarımızda belirttiğimiz gibi haftalık 45 saatin üzerinde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
99

cadı - aksaray belediyesi çağrı merkezinde çalışıyorum taşeronken kadro geçtik nasıl olduysa sabah 8 akşam 5 cumartesileride çalıyoruz yani haftalık 48 fakat bu 3 saatin mesai olmadığını sözleşmede cumarteside çalıştığımızı bu 3 saatin mesai olmadığı söylüyorlar ve ayrıca dini bayramlarda 1-3 değil 1-1,5 veriliyor cevap yazarsanız sevinirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
98

Zübeyde Nur Yatgın - Haftalık 45 saatin üzerinde çalıştığınız tüm süreler için fazla çalışma ücreti alırsınız. Bu ücret %60 zamlı ödenir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
97

Aykut - Biz haftada 45 saat çalışıyoruz hafta sonu da gerektiği zaman işe çağıriyorlar hafta sonu mesai ücretini farlı alabilirmiyiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
96

Zübeyde Nur Yatgın - Fazla çalışma süreniz haftalık çalışma süresi bazında değerlendirilir. Yani haftalık çalışma sürenizin 45 saati aşması durumunda her saat için fazla mesai ücreti almanız gerekir. YHK kararlarına tabi iseniz fazladan çalışılan her mesai saati için %60 zamlı ücret alırsınız. Sizin de belirttiğiniz üzere bu sürelerden ara dinlenme sürelerinin çıkarılması gerekir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
95

Fahrettin SOYTÜRK - mrb Aylık 26 gün çalışıyoruz. günde 8 saat üzerinde hesapladığımızda aylık 208 saat yapıyor. 30 dakikalık yemek molasını çıkarttığımızda aylık 195 saat çalışmış oluyoruz. bu hesaplamalar dikkate alındığında kamu işçisi olarak çalışmamız gereken aylık çalışma saati 172 ise fazladan çalıştığımız 23 saatin hesaplaması nasıl yapılır, maaşa ve maaş bordrosuna nasıl yansır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
94

Zübeyde Nur Yatgın - https://www.kamuiscileri.net/eski-hukumlu-belgesi-alamayan-iscilerin-kadroya-gecisi-hakkinda-duzenleme-bekleniyor-6850.html

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
93

ibrahim - 4d kadroyla ilgili bazı hükümlüler ceza olarak hapis yatmamış fakat cezası paraya cevrilmiş. hapis ceza yatanları aldılar kadroya fakat para cesası olan hükümlüleri almadılar beklemede bu hükümlülerin durumu ne olaçak?cevaplarsanız teşekkür ederim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
92

Meral - Biz kadroya alinmayacakmoyiz bizim hiç hakkimiz degilmi sabahtan aksama kadar hastane mutfağında yemek yapiyoruz calisiyoruz kim verecek bizim hakkimizi hoc izinimiz dahi yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
91

Zübeyde Nur Yatgın - Fazla mesai için haftalık 45 saat çalışma süresi baz alınacaktır. İşçilere ara dinlenmeleri tam kullandırılmalıdır. (ameliyathane çalışanın da olsa) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,

4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat olarak verilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
90

Semi ÇELEBİ - Merhabalar. Öncelikle bu sıkıntı geçiş döneminde sorularımızı özveri ile yanıtladığınız için çok teşekkür ederim. Ben bi üniversite hastanesinde 4d personi ve personel sorunumlısu olarak çalışıyorum. Dediğiniz gibi çalışanların mesai saatlerini haftalık 45 saat olarak düzenliyorum. Sorum şu haftalık 45 saat den 4 haftada 180 saat olarak mesai dolduruluyor ancak ay 30 veya 31 gün olduğunda 180 saati aşmış oluyor. Kısacası 180 saat mi baz alınacak mesai durumunda yoksa haftalık 45 saatmi? Ayrıca ek olarak ameliyathane personelleri ve yoğun bakımlar bu yemek istirahatlerini tam olarak kuşlabamıyorlar. Bu durum la ilgili görüşlerinizi merak ediyorum şimdiden çok teşekkür ederim. Kolay gelsin…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
89

Gül - Sürekli işçi kadrosunda olanlar öğlen arası yemeği iznini iş yerinde kullanmamasın bir sakınca var mıdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
88

Zübeyde Nur Yatgın - Denkleştirme esası iş yerlerinde geçici bir süreliğine uygulanır ve denkleştirme esası yapılan süreler için fazla mesai ücreti ödenmez. Çünkü işçiye fazla çalışma yaptığı süreler bir nevi daha sonra izin olarak kullandırılacaktır. Yani sonraki dönemde daha az sürelerle çalıştırılmanız suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
87

ibrahim eşgin - yazınızdaki,bu denkleştirme yapılması durumunda, 2020ye kadar geçerli olan,toplu sözleşme maddelerinde ”fazla çalışmalar %60 fazla ödenir” maddesini uygulanamazmı oluyor ??

örneğin,denkleştirme yapılan kuruluşta, çalışan 3 saat fazla çalıştı diyelim,sözleşmedeki %60 fazlasıyla ödenir ibaresine göre, bu 3 saatin %60=108 dakika yapacağı içinyani 1saat48 dakikalık daha zamlı alması gereken bir ödeme olucaktı.. denkleştirme usulünde o işçinin 108 dakikası yani 1saat 48 dakikasıkhk’daki %60 fazlasıyla ödenir maddesine rağmen bir şekilde verimemiş haksızlığa uğramış olmuyormu ??

yoksa denkleştirme yapılırken,bu %60 eklenerekmi dinlendirme yapılacaktır ??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
86

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. 45 saat üst sınır. Kurum daha az sürelerle çalışma belirleyebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
85

tubi - En çok 45 saat olduğu söyleniyor. Peki kurum saat sayısını 45ten daha az yapamaz mı? Mesela hastanede hastalar ve memurlar 4ten sonra olmuyor. ama 4d işçi saat 5 e kadar bekletiliyor. Aynı şekilde memurlar 8 buçukta gelirken 4d işçi 7de 7 buçukta geliyor. Bunun mantığı işçinin her zaman bir hor görülme payının bırakılması mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
84

Hüseyin BOSTANCI - Selamün Aleyküm ben hastanede acilde çalışıyorum bizim ara dinlenmemiz yok yani elbette ki yemek yiyoruz,çay içiyoruz ama kesinlikle görev yerimizi terk etmiyoruz.Bizim bazen yemek yeme zamanımız bile olmuyor çünkü acilde hasta gelirse nerdeysek bırakıp oraya gidiyoruz bazen bu tür durumlarla da karşılaşıyoruz.Onun için Sabah 08:00’de işe başladığımızı varsayarsak dinlenme olmadan mesaimiz saat kaçta biter. Şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
83

Zübeyde Nur Yatgın - Haftalık 45 saatin üzerinde çalışmalarınız için fazla mesai ücreti almanız gerekmektedir. Kurumunuz mutemet birimi ile görüşün.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
82

sebahattin tunçer - Güne 12 saat nöbet tutuyorum ayda 240 saat 4d kadrolu çalışanım hiç bir mesai alamıyorum ne yapmam gerekir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
81

Zübeyde Nur Yatgın - 4857 sayılı İş Kanunu md. 68/1. fıkrasında, işçinin o günkü toplam çalışma saatine paralel olarak düzenlenmiştir. Buna göre;

4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,

4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat olarak verilir.

Ayrıca; Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür. Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
80

pınar - Merhaba devlet hastanesinde 4dli işçi olarak tıbbi sekreterlik yapmaktayız 07.30-16.30 saatleri arasında mesai yapmaktayız öğlen arası yarım saat kullanıyoruz. Eksik çalışma yaptıgımızdan dolayı ayda bir kere 10 saat acil birimine nöbet yazılmakta. uygunmudur ve iki mesai arası dinlenme süresi kaç saat olmalıdır.cumartesi saat13.00 – 23 .00 arası pazar 10.30 akşam 20.30 da nöbetten cıkıp sabah 07.30 da işe gelmekteyiz. teşekkür ederiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
79

rezaaa - selam Zübeyde hanım 8 arkadaş bir devlet hastanesinde ameliyathane de çalışmaktayız ameliyathane nin yoğunluğu nedeniyle 30 dakikalık yemek aramızı kullanamıyoruz yemek burata geliyor 5 dakika ayakta atıştırıp hemen içeri giriyoruz.. çay sigara aramız yok 2 ay 24 saat nöbet tuttuk fazlz mesai olarak paramızı aldık şimdi 1 hazirandan itibaren 8 saat vardiya ya geçirecekler bizim bu yemek arası hakkımızı fazla mesai ye geçirtebilirler mi.. yoksa bunu saymıyorlar diğer servislerde çalışan arkadaşlar 30 dakikayı aşan yemek molası yapıyor biz köle gibi dinlenmeden aralıksız çalışıyoruz buna nasıl çözüm bulabiliriz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
78

Zübeyde Nur Yatgın - Yemek ve yol ücretleriniz işe fiilen geldiğiniz gün sayısına göre verilir. Ara dinlenmeleriniz çalışma sürelerinize dahil edilmez. Bu şekilde hesaplanan haftalık çalışma saatinizin 45 saat olması yasal bir uygulamadır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
77

Zübeyde Nur Yatgın - İş Kanununa göre;

Ara dinlenmesi

MADDE 68. – Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

ara dinlenmesi verilir.

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir, şeklinde düzenlenmiştir. Yani normal şartlarda ara dinlenmesi yapıyor olmanız gerekmektedir. Çalışma süreniz hesaplanırken de bu ara dinlenme süreleri çalışma süresinden çıkarılarak hesaplama yapılır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
76

filiz - merhaba ben yoğun bakımda temizlik iscisiyim benim yemek arası olmuyor yiyip hemen işinin başında olmak gerekiyor çok burdan uzaklasamiyorum 8 17 çalışıp hafta sonu gelmiyordum şimdi 8 16 gelip hafta sonu 12saat çalışıyorum kac saat çalışmış oluyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
75

Can - Hayırlı gunler 4 d li olarak resmi kurumda çalışmaktayım nisan ayı maaş bodurosunda yemek ve yol gün sayısı 22 gün olarak yaziyor yani çalışma gün sayısı 22 gün oluyor bizim çalışma seklimiz sabah 07.45 akşam 16.45 haftada 6 gün 10.00 ala10.30 çay molası 12.00 13.00 arası yemek molasi 15.00 15.30 arası çay molası şeklinde bu şekilde ayda 26 gün çalışmış oluyoruz sizce çalışma seklimizde bir yanlışlık veya fazla çalışma varmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
74

Zübeyde Nur Yatgın - Ara dinlenme sürenizi belirtmemişsiniz. 1 saat ara dinlenme yaptığınızı farz edersek; günde 7.5 saat çalışmış oluyorsunuz. Bu da haftada 45 saat eder. Yani çalışma saatleriniz yasaldır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
73

Zübeyde Nur Yatgın - Denkleştirme esası farklı bir durum. Denkleştirme esası uygulanan iş yerlerinde fazla çalışma ücreti alınmaz.Haftalık çalışma süreniz (ara dinlenmeniz yarım saat ise ve bu süreler düşülerek hesap ettiğimizde) 50 saate tekabül eder. Bu yüzden kalan 5 saat için fazla mesai ücreti almanız gerekir. Fazla mesai alacaklarınızı istemek ya da fazla mesaiye sizin onay vermeniz İş kanunundan gelen bir hak. Öncelikle puantaj girişlerinizin size gösterilmesini talep edin. Dediğim gibi haftalık 50 saat çalışmanız puantaja yansıtıldı ise 5 saat fazla mesai alırsınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
72

tuğba - merhaba. ben büroda 09:00-18:30 cumartesileri 09:30-15:00 saatleri arası calısıyorum yarım saat yemek molası veriliyor sadece fazla mesai almıyoruz.bunu işverenimle görüşmek istiyorum sizce doğrusu nedir. Nasıl bir denkleşme uygulanabilir ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
71

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. İş kanunu madde 68’e göre; 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,

4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat olarak verilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
70

Esraaa - Merhaba,

Özel bir şirkette 08.00-18.00 arasında çalışmaktayım. 12.00-13.00 arası yemek arası ve sadece öğleden sonra 15 dk dinlenme molası var. Öğleden önce herhangi bir mola verilmiyor.Öğlene kadar olan sürede mola verilmesi gerekme mi?

Ayrıca servisler 07.30’da şirkete gelmek zorunda diye bir karar çıkarıldı. Servislerde 18.10 olmadan yol çıkarılmıyor. Bu karar işveren tarafından uygulanması yasal mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
69

Sabahat çelik - Merhaba . Ben hastane temizlik calısaniyim. 07:30 -16:00 haftada 6 gün böyle calisiyorum. Bu saatler fazla mı cevabınızı bekliyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
68

Zübeyde Nur Yatgın - Haftalık 45 saati geçen çalışmalarınız için fazla mesai ücreti alırsınız. Fakat kurumunuz denkleştirme esasına göre çalıştırma koşulları uyguluyor ise durum değişebilir. “Fazla çalışma haftalık 45 saatlik süreyi aşan çalışmadır. Ancak, denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.”

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
67

Onur - Taşerondan kadroya geçtik yatılı okulda 5 yıldır Hafta içi 08:00-17:00 arası çalışıyoruz öğle arası yemek hariç hiç dinlenme yok hafta sonu saat:13:00’a kadar çalışıyorduk. 45 saati tamamlıyorduk. İdare diyor ki bugüne kadar hafta içi 30 dakika devletten çaldınız şimdi cumartesi saat:17:00’a kadar çalışacaksınız diyor. İdarenin bunu yapabilme ihtimali nedir? Birde vardiyalı olarak gece kalorifer yakan arkadaşlar var 12saat çalış-36saat dinlenme çalışma saatleri aralığı 18:00-06:00 arasında bu arkadaslar gece çalıştıkları için günlük yada aylık fazla mesai ücreti hakediyorlar mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
66

Zeki - Merhabalar ben belediyede nobet tutuyorum 24 saat nobete 24 saat dinlenme yapiyoruz ama herhangi bi mesai ucreti almiyorum ayda 360 saat yapiyor normal calisanlar ise ayni belediye de isciler ayda 180 calisiyor benim burdan dogan bi hakkim var mi varsa nelerdir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
65

Zübeyde Nur Yatgın - 3 saat için %60 zamlı fazla mesai almanız gerekir. Kurumunuzun insan kaynakları birimi ile görüşün.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
64

Zübeyde Nur Yatgın - Öncelikle bu sorunun cevabı kurumdan kuruma değişmektedir. Kurum işçi ücretlerini maktu yani aylık ödeme üzerinden yapıyorsa maaşlar ay kaç gün olursa olsun 30 gün üzerinden hesaplanır. (ayın 28 çekmesine ya da 31 çekmesine bakılmaksızın) Fakat günlük yevmiye hesabına göre ücret ödeyen kurumlarda sizin de dediğiniz gibi ay içinde çalışılan gün sayısına göre maaş ödenir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
62

Zübeyde Nur Yatgın - Kanunda hüküm oldukça net bir şekilde düzenlenmiş. Konu ile alakalı Yargıtay kararlarına bakmak lazım fakat, biz toplu iş sözleşmesi olmayan durumlarda uzatılamayacağı kanaatindeyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
61

ilker - Yazınızın denkleştirme süreleri ile ilgili bölümde, “İş Kanununa göre denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanmalıdır. Fakat bu süre toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar uzatılabilmektedir.” yazmışsınız.

Acaba toplu iş sözleşmelerinin yapılmadığı, belirsiz süreli iş akdi yapılarak çalışılan işletmelerde, yönetim, denkleştirme süresini 4 ay olarak belirleyebilir mi? teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
60

Murat tuna - Oncelikle selamlar simdi bir isci haftada en fazla

45 saat calisir deniyor ama ayda 30 veya 31 cektiginde ay baz alinirsa 195 saat calisiyor..yani 2 veya 3 gun ay bazinda fazla calisiyor…maaslar ise aylik puantaj ustunden yapiliyor ve aylik maas olarak odeniyor haftalik degil..peki bu durumda 4 hafta 28 gun 45×4 =180 ornek 1 ay 30 ×7.5=195 saat burdaki durumu aciklarmisiniz ben maasliyim haftalikci degil ..ve 1 ay uzerinden maas odeniyor simdidden cok tesekkur ederim . 4d universite guvenlik kadrosu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
59

Mustafa - Zübeyde Hanım öncelikle herkese tek tek cevap verdiğiniz ilgilendiğiniz için teşekkür ederim banada yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben bir fabrika işçisiyim sabah 08:30’da iş başı yapıyorum 19:30’da paydos ediyorum günlük 1,5 saat molamız mevcut. 02.06.2014 tarihinde girişim oldu halen çalışmaya devam ediyorum aldığım aylık 2500 lira fakat maaş bordrosunda asgari ücret olarak görünüyor agi almıyorum ama aldığıma dair imza attırıyorlar bugüne kadar senelik iznimi hiç kullanmadım ama aldığıma dair imza attırıyorlar benim sizden isteğim şuan işten çıkacak olsam ne kadar tazminat alabilirim?

1) Haftada 47,5 saat çalışıyorum

2) Maaşım 2500 TL olmasına rağmen asgari ücret olarak gösteriliyor

3) 2 sene sigortasız çalıştıktan sonra 02.06.2014 tarihinde sigorta girişim oldu fakat bugüne kadar hiç senelik izin kullanmadım

4) Agimi almadığım halde aldığıma dair imza attırıyorlar

Bunların hepsini hesaplarsak benim ne kadar tazminat almam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim bu arada işten kendi isteğimle bu sebeplerden dolayı ayrılacam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
58

Zübeyde Nur Yatgın - 4857 sayılı İş Kanununa göre işçiye ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. 7,5 saatten çok süren işlerde en az 60 dakika ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. Bu sebeple size öngörülen ara dinlenme süreleri içinde çalışma yapamazsınız. Gece mesaisi konusunda ise 20.00 ile sabah 06.00 arasındaki çalışmalarınız için ücretinizin %10 zamlı hesaplanması gerekir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
57

Zübeyde Nur Yatgın - 20.00 ve 6.00 arası çalışmanızda ara dinlenmeyi çıkararak 7.5 saatin üzerinde yaptığınız çalışmanız için hem fazla mesai ücreti hem de tüm gece çalışmanız için (güvenlik görevlisi değilseniz) TİS’ten kaynaklanan %10 zamlı ücret almanız gerekmektedir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
56

erdemdeniz - hastanede sürekli işçi olarak çalışmaktayım çalışma listemizi birim sorumlu hemşire yazıyor haftada dört gün iki gece iki gündüz 8:00 – 20:00 , 20:00 – 8:00 olarak iki vardiyamız var fakat siz gece 7,5 saatden fazla çalıştırılamaz demişsiniz normal mi ne yapmak lazım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
55

Hamdi - Ben hastanede diş klinik destestek personeli olarak çalışmaktayım acilde nöbet tutuyorum çalışma saatim 07.30 ile 00.30 arası buda 15 saat yapıyor ayda 10 veya 11 gün çalışıyorum 150 saat yapmakta 180 saatı tamamlamak için 2 gün daha gitmem gerekiyor ilk sorum şu 2 saat yemek arası var onu kendi istegimle kullanmak istemesem olurmu yemek aram olurmu bide yemek aram 12.00 ile 13.00 arası akşamda 18.00 ile 19.00 arası gece 00.30 kadar çalıştıgımız için gece mesaisinde bizde faydalana biliyormuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
54

erol aydaş - iyi akşamlar zübeyde hanım ben hastanede ameliyathane de temizlik görevlisi olarak çalışıyorum taşören de iken 48 saat çalışıyordum kadroya geçtik hala 48 çalışıyoruz geçen hafta yazı geldi ama uygulan miyor biz ne yapabiliriz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
53

erol aydaş - iyi akşamlar zübeyde hanım ben hastanede ameliyathane de temizlik görevlisi olarak çalışıyorum taşören de iken 48 saat çalışıyordum kadroya geçtik hala 48 çalışıyoruz geçen hafta yazı geldi 45 saat calisilicak diye ama uygulan miyor biz ne yapabiliriz internette her sürekli okuyoruz şu hakkınız var ama değişen bişey yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
52

Süleyma - İyi çalışmalar. Hastanede taşeron olarak bilindiği üzere 02.04.2018 tarihli 696 sayılı KHK ile yayınlanan resmi gazeteyle 4/d işçi kadrosuna geçmiş bulunmaktayız. Hastanemizde çalışama saatlerimiz 08:00-17:00 iken aylık 45 saati doldurmadigimiz gerekçesiyle idare tarafından acil servis te mesai tamamlama adı altında nöbet çizelgesi hazırlanarak poliklinik hizmetlerinde çalışanlarına nöbet tutturulmaya başlanmıştır. Nöbete gelen kişi Sabah 08:00 de girip saat 23:30 da çıkıp ertesi günde tekrar mesai saatlerine gelmektedir. Burada yapılan uygulamanın ne kadar yasal olduğunu ve masai saatlerimizin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
51

Zübeyde Nur Yatgın - 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,

4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat olarak verilir. Uygulama yasaldır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
50

Mehmet - Merhaba ben Ameliyathane temizlik ve oda personeliyim kadroya geçtik sabah 7:30 da iş başı akşam 17:00 de iş çıkışı ameliyat odasında çalıştığımız için yemek arası yok çay molası yok ameliyat arasında 5 dk da ye iç odaya dön haftanın 6 günü aynı şekilde ve hala eksik saatiniz var diyorlar yemek aramız yok çay aramız yok bunlar nasıl oluyor ? Cumartesi ise temizlik için 08:00/17;00 a kadar çalışma ve ameliyathanede hiçkimseye 1 saat yemek molası veya 15 dk çay molası verilmiyor bu sebeple ilgili bi bilgi veya bi fikriniz varmı çalışma saati veya nasıl çalıştılılamayacağını

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
49

eftelya - merabalar ben kamuda ogm de çalışan daimi engelli işçiyim sabah 8 akşam 8 çalışıyorum mesela pazartesi çalışıyorum salı çalışmıyorum çarşamba çalışıyorum perşembe çalışmıyorum 1 hafta böyle diğer haftalarda sabah 8 akşam 8 fakat fazla mesai flan almıyorum artı puantajda o çalışmadığım günler akdi tatil olarak gösteriliyor burda benim çok büyük kaybım oluyor bu sorunu nasıl çözebilirim yardımcı olursanız sevinirim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
48

Zübeyde Nur Yatgın - 1 saat öğle arası (yemek, ara dinlenme) olduğu için İş kanununa göre günlük çalışma saatiniz 8 saattir. 5 gün tam; 1 gün yarım gün çalıştırılmanız yasaldır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
47

ramazan - taşeron kadro

gunde 12 13 saat çalisiyoruz devlet kiz yurdunda mutfakt’a ama mesaimiz yok nasil kadro ise

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
46

Naime celik - Mhb ben hastanede çalışıyorum saat 7.30 iş başı yapıyoruz 4.30 çıkıyoruz kaç saat çalışmış oluyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
45

ESER - kolay gelsin 696 khk göre taşerondan kadroya geçen personelin 2018 mayıs ayında zorunlu çalışması gereken saati öğrenebilir miyim.devlet memurlarında mesela 2018 mayıs ayında 23 iş günü var fazla mesai hesaplarken 23*8:184 olarak hesaplanmaktadır.4/d li personeli nasıl hesaplacağız ?yardımcı olursanız sevinirim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
44

Zübeyde Nur Yatgın - Çalışma saatiniz haftada 45 saatin altında ise yasal. Fakat 45 saati aşan bir haftalık çalışmanız var ise; fazla mesai ücretinizin ödenmesi koşulu ile ancak sizin de onayınız alınarak çalıştırılabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
43

yavuz - merhaba bizim çalıştığımız kurumda büroda çalışıyoruz ve sadece hafta içi iş var hafta sonu kapalı olduğu için çalışmıyoruz şimdi cumartesi günü başka bir yerde 1gün çalışmamız isteniyor sence bu yasal mıdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
42

Suvay - Bugüne kadar çalışma saatim 07:30 15:30 idi yarından itibaren 07:30 16:00 yapıldı sizce bu adil mi 7,5 saat dilimine 1 saat öğle arası fazla değil mi?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
41

Mat - Mrb ben ilce devlet hastanesinde taserondan surekli isci kadrosuna gecmis buluyoruz. Memurlar 08:00 ile 16:00 olarak calismaktadirlar. Hastane 16:00 da mesai bittigi icin bizlerde ayni saate cikmak zorunda kaliyoruz. Haftalik 40 saat calismis oluyoruz. Bize haftalik 45 saat i doldurmadigimiz icin aylik nobet listesi ni hazirlayarak bize hafta ici 16:00 dan 23:00 kadar. hafta sonuda 16:00 dan 23:00 kadar nobet tutturuyorlar. Bu konuda hakkimiz nelerdir ne yapmamiz lazim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
40

Mutemet - kolay gelsin 696 khk göre taşerondan kadroya geçen personelin 2018 mayıs ayında zorunlu çalışması gereken saati öğrenebilir miyim.devlet memurlarında mesela 2018 mayıs ayında 23 iş günü var fazla mesai hesaplarken 23*8:184 olarak hesaplanmaktadır.4/d li personeli nasıl hesaplacağız ?yardımcı olursanız sevinirim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
39

Zübeyde Nur Yatgın - Haftalık 45 saati geçen çalışmalarınız için fazla mesai alabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
38

radtek - araştırma hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışıyorum..haftalık çalışma saatimiz 35 saat.. ben vardiyalı çalışıyorum haftaiçi 17 haftasonu 24 saat.. fazladan bir nöbet tutup ek mesai alma hakımız var mı..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
37

Zübeyde Nur Yatgın - İdare bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir. Değişiklik hali en çok 3 gün içerisinde yükleniciye şifai olarak bildirilir ibaresine göre ve değişikliğin 4857 sayılı İş kanununa uygun olması koşulu ile çalışma saatleri idareler tarafından değiştirilebilir. Sizin de bildiğiniz üzere, işçinin haftalık çalışma saati en fazla 45 saat olarak belirlenebilir. Yani idarenin yaptığı değişiklik gerek iş kanununa gerekse kendi iş sözleşmenize uygundur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
36

Arif - Merhaba Kasım 2014’den beri bir üniversitede bilgisayar mühendisi olarak 8:00-17:00 çalışıyorduk ve son ihale sözleşmesinde şu madde vardı; “İhale Sözleşmesi : Madde – 5 : ÇALIŞMA GÜNÜ VE SAATLERİ: Bu maddede tanımlanan hizmet işleri birbirinin devamı niteliğinde olup, (bir saatlik öğle tatili hariç) yüklenici, personelin günlük çalışma süresini 8 (sekiz) saat olacak şekilde planlayacaktır. Yüklenicinin, çalıştıracağı, 10 personelin işlerine başlama ve yine işlerini bitirme saatleri idarece, durumu ve idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak saptanacak olup, yüklenici idarenin kendilerine bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır. İdare bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir. Değişiklik hali en çok 3 gün içerisinde yükleniciye şifai olarak bildirilir.” ancak 2 Nisanda kadroya geçince mesai saatlerimiz 08-18:00 ‘ e çekildi eskiden 40 saat çalışıyorduk bu konu hakkında yardımcı olur musunuz ?

Kaynak: https://www.kamuiscileri.net/taserondan-kadroya-gecen-isciler-10-gunluk-ikramiye-alacak-6723.html#comment-3212

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
35

Zübeyde Nur Yatgın - Haftalık çalışma saati hesabınızı yaparken, ara dinlenmelerinizi (öğle arası, yemek molası vb.) dahil etmeyin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
34

Emrah - Guvenlik gorevlisi olarak 3 vardiye seklinde 8-4 4-12 12-8 calisiyoruz yani gunluk 8 saat calismaktayiz 1 gun izin kullaniyoruz toplamda haftalik 48 saat yapiyo.fazla mesai almiyoruz bu kanunlara uygun mudur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
32

Zübeyde Nur Yatgın - 8 ile 16 saatleri arasında 1 saatlik ara dinlenmenizi dahil etmezsek, günlük 7 saat çalışmış olursunız. Akşam 20 ile sabah 6 arasında yaptığınız çalışmalar gece çalışmasıdır. İş kanununa göre gece 7.5 saatten fazla çalışılamaz ve 7.5 saatin üzerinde yaptığınız tüm çalışmalar için fazla mesai ücreti alırsınız. Ayrıca günlük çalışma saatleriniz için de 11 saatlik bir sınır söz konusudur. İş kanununa göre günde 11 saatin üstünde çalıştırılamazsınız. Yargıtay gece çalışmalarında ise 7.5 saatin üzerindeki çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilmesi ve haftalık 45 saati aşıp aşmadığına bakılmaksızın yüzde 50 zamlı ödenmesi yönünde görüş bildirmiştir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
31

İsci05 - Hastanede 08.16-16.08. olarak vardiyali olarak calisiyoruz.hastane fazla mesai vermiyor.vermedigi icin 2 kisinin yaptigi işi tek kisi yapıyoruz.idarenin fazla mesai vermesi icin idareyi nereye sikayet etmemiz gerekiyor.vermezse olan bize oluyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
30

Emrah - Guvenlik gorevlisi olarak 3 vardiye seklinde 8-4 4-12 12-8 calisiyoruz yani gunluk 8 saat calismaktayiz 1 gun izin kullaniyoruz toplamda haftalik 48 saat yapiyo.fazla mesai almiyoruz bu kanunlara uygunmufur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
29

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Maalesef. Çalışma saatleri 45 saate kadar çıkarılabiliyor. 4857 sayılı İş kanununa göre yalnızca madencilerin çalışma süreleri haftalık 37,5 saat olarak belirlenmiştir. Tabi olduğunuz toplu iş sözleşmesinde ek iş yapmanıza dair bir yasaklayıcı hüküm bulunmamakta. Yasak olmadığını düşünüyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
28

Zübeyde Nur Yatgın - Günlük 9 saat çalışmanız yasaldır. Haftalık 45 saati aşan çalışmalarınız için (öğle arasını dahil etmeyin) fazla mesai alabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
27

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Öncelikle Memurlar ile kamu işçilerinin sosyal haklarının karşılaştırılması gibi bir durum söz konusu değil maalesef. Şöyle ki memurlar 657 sayılı DMK’na tabi iken kadrolu işçiler 4857 sayılı İş kanununa tabi olarak çalışmaktadırlar. Bu sebeple işçilerin çalışma saatleri 45 saate kadar belirlenebilirken, memurların çalışma saatleri 40 saattir. Bu konuda hemfikiriz. Gece çalışması için size söylemem gereken ise 4857 Sayılı iş Kanunu’nun 69. maddesine göre çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönemdir. İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez. Gece işinde günlük çalışma süresinin azami 7.5 saatle sınırlandırılmış bulundurulmasından, bu dönemde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. Ancak koşulları oluşmuşsa, gece süresinde zorunlu nedenlerde ve/veya olağanüstü hallerde fazla çalışma yapılabilmektedir. Yargıtay gece çalışmalarında 7.5 saatin üzerindeki çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilmesi ve haftalık 45 saati aşıp aşmadığına bakılmaksızın yüzde 50 zamlı ödenmesi yönünde görüş bildirmiştir.

Sorunuza gelince gece çalışmasına yönelik dinlenme sürelerine ilişkin ise İşl kanununda şu hüküm bulunmaktadır; vardiya ile değişen çalışma saatleri arasında 11 saatlik kesintisiz bir ara dinlenme olmadan çalışma yaptırılamaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
26

Mehmet Arslan ÇINAR - Merhaba.KAMUDA Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışmaktayız.Sizden Ara dinlemeler Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.

Gece Vardiyasında Çalışma Yapıldığında Aylık Ortalama 180 Saat Çalışmaktayken Gündüz Bu Sayı 200 Saatlere Tekabül Etmektedir.Gündüz Ara dinlenme Olarak 1 Saat Yemek Ve Çay Molaları Bahane Gösterilirken Gecede Niye Böyle Bir Durum Söz Konusu Olmuyor.Normalde Gece Veya Gündüz Çalışan Güvenlik Görevlileri ”GÖREV ALANI” Tanımı içerisinde Hiçbir Zaman Bu Alanı İstirahatler İçerisinde Terk Etmemekte ,Üniforma Ve Teçhizatlarını Çıkarmamaktadır.Durum Böyle İken ”Bir İşçinin İşinde Ve Her An İş Görmeye Hazır Bir Halde Bulunmakla Beraber Çalıştırılmaksızın Ve Çıkacak İşi Bekleyerek Boş Geçirdiği Zamanlar Ara dinlenmeden Sayılmaz”Hükmü Biz Güvenlik Görevlileri İçin Emsal Teşkil Etmez mi?

Hülasa ; Memur Personel Yemek Saatlerini Kurum Dışında Değerlendirirken ,Güvenlik Personelinide Aynı Kefeye Koymaları Gayri Etik Ve Adaletsiz Bir Uygulama Sayılmaz mı?

ŞİMDİDEN VERECEĞİZ YANIT İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ZÜBEYDE NUR HANIM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
25

hasan akkaş - kamu kurumunda 2 li vardiyalı olarak çalışıyorum kadro aldım. 7/3-3/11 vardiyalar. Benim vardiya ücreti almam gerekmiyormu şef ve amirimiz yarım saat aramız var diyor fakat burayı bırakıp gidemiyoruzki hiç ne arası hakkımı nasıl aramam lazım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
24

[email protected] Kerim - Merhaba biz belediye sosyal tesislerinde günde 9 saat çalıştırılmaktayız işverenin bizi bu şekilde çalıştırma hakkı varmı aylık 26 saat fazla çalışmanın mesaisi ödenmesi gerekli değilmi ilginize şimdiden teşekkür ederim saygılar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
23

kader - Merhabalar ben belediyede taşeron kadrosuna geçtim. Aynı ilde bulunupta farklı ilçenin belediyesine tayin yapabilirmiyim. Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
22

Selim - Mrb 8 arkadasimin adina sorularimizi cvplarsaniz cok seviniriz…spor bakanliginn gshm havuzunda cankurtaran olarak calismaktayiz haftalik calisma saatimiz 36yken kurumumuz sagolsun 45 e cikardi diyeceksiniz yasal ama kapali bir havuzve 8 saat klor solumamiz ne kadar dogru?hicmi hakkimiz yokbu konuda? 2. Sorumuz bazilarimiz mesai saatleri disinda kuluplerde fahri antrenorluk yapmakta bu da mi yasak acaba simdiden tsk edrriz ..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
21

Volkan - Merhaba Zübeyde hanım taşerondan geçiş yapanlardanım sorum ise daimi işçilerde öğrenim farkları nasıl hesaplanıyor. temmuz ayında lisans diplomamı kuruma teslim edecem maaşa ne kadarlık bir katkısı olur. şimdiden teşekkür ederim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
20

Zübeyde Nur Yatgın - Bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Çalışma saatlerinizin düzenlenmesi idarenin takdirinde.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
19

Mehmet - Merhaba ben mehmet bu gunekadar hakkimda hic bir sorustuma dava hukum olmadi olmayacakta insalah ben belediyede temzlik iscisiydim bana red geldi insan kendini bilir bugune kadar hic bir suc islemedim ama benim bir siyasi partiye uyeligim vardi buyuk ihtimal buna bagliyorom bu durumda hukukta sansim nedir saygilarimla not lutfen cevaplayin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
18

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Hizmet alım sözleşmenizde geçen yapmakta olduğunuz işi yapmaya devam edeceksiniz. Yine aynı işkolu ve meslek kodundan bildirileceksiniz. Bu durum 696 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Bulunduğunuz iş kolunda YHK tarafından karara bağlanmış süresi en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin süresi bittikten sonra kendi toplu iş sözleşmenizi imzalayıp, ayrıca pazarlık hakkınız olacağından ise aynı işkolunda bulunan işçiler arasındaki büyük farklar kapanacaktır. 2020’den sonra bir standart sağlanacağı düşüncesindeyiz. Fakat şu an için böyle bir düzenleme yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
17

gökhan çelik - merhabalar Ben 10 yıldır devlet hastanesinde biyomedikal teknikeri olarak çalışmaktayım.2 üniversite bitirdim.Asgari ücretin yüzde 50 fazlasını alıyorum fakat benimle aynı meslekten ve aynı işi yapan aynı ilde farklı hastanelerdeki arkadaşlarım kimisi yüzde 70 kimisi yüzde 80 alıyor şimdi onlar kendi bizde kendi maaşımızla kadroya geçeceğiz aynı meslekten aynı işi yapan aynı statüde işçi kadrosunda çalışan fakat farklı maaş alan kişiler olacağız sizce bu yanşlış değilmi aynı meslekten olanların kadroya geçerken maaşlar eşitlenecek mi ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
16

hakkı öcal - Merhaba kolay gelsin

112 Ambulans servisinde çalışıyoruz.Ekip Arkadaşları 24/72 çalışırken bizler 12/48 çalışıyoruz.24/72 Çalışmak için ne yapmamız gerekiyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
14

aslı - merhaba sabah 8 de işe başlıyorum akşam 6 da çıkıyorum öğlen 12:30-13:30 öğle molası var cumartesi pazar tatil şimdi ben 9 saat mi çalışıyorum 10 saat mi acaba

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
13

Zübeyde Nur Yatgın - 45 saatin içinde olduğunuz için alamazsınız. Haftalık mesai süresinin 45 saat olması yasaldır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
12

Turan - Valla bu siteden çok istifade ediyoruz. Yapandan Allah razı olsun, aydınlatıcı bilgilere yer verdiğiniz için teşekkürler…

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
11

mesut Balcı - Biz Cumartesi Pazar dahil 45 saat çalışıyoruz. Peki hafta sonu çalışıyor olmamız mesai alacağımız anlamına gelir mi. yoksa 45 saat içinde olduğu için alamaz mıyız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
10

Zübeyde Nur Yatgın - Evet bütün işçiler için geçerli. Denkleştirme esasına göre çalıştırılmadığınız süreler için (bu süre en fazla 4 ay olarak uygulanabilir ve ilerleyen haftalarda zaten az çalıştırılarak süre denkleştirilir) haftada en fazla 45 saat çalışabilirsiniz. Haftalık 45 saatin üzerinde yaptığınız çalışmalar için fazla mesai alırsınız. Fazla mesai süresi yıl içinde en fazla 270 saat olabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
09

mesut - Merhabalar, Acaba bütün bu saydıklarıniz belediye taşeronları için de geçerli mi? Bir ilçe belediyesinde egitmen olarak görev yapıyorum. haftalık toplam 50 saat çalışıyoruz. cumartesi ve pazar günü de çalışıyoruz. şimdi kadroya geçince cumartesi ve pazar çalışıyoruz diye maaşımız ne kadar artmalı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
08

Zübeyde Nur Yatgın - Bahsettiğiniz konulara ilişkin emsal Yargıtay kararları var. İşçilere, Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, 2) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, 3) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat olarak verilmelidir. Bu durum İş kanunu ile düzenlenmiştir. İş yerlerinin ilgili hükme uyum sağlaması gerekmektedir. Örnek bir Yargıtay kararında; ara dinlenmelerini eksik kullandırma, işçi bakımından haklı fesih sebebi olmuş ve işçi kıdem tazminatına hak kazandırılmıştır.

Cumartesi izni ile ilgili sorunuza gelince yazıda geçtiği gibi, işçiye çalışma saatleri haftanın belirli günlerine bölünmek sureti ile kullandırılabilir. Bu durumda takdir işverenin yani idarenindir. Yani haftanın 6 günü çalıştırılmanız yasaldır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
07

Zübeyde Nur Yatgın - En son aldığınız net maaşı almaya devam edeceksiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
06

Hakan dogan - Kolay gelsin zubeyde hanim yorumlarinizi takip ediyorum baktigimda iscilerin lehine dogru durust bisey yok daha fazla ezilme daha fazla kullanilma yani olay evin icinde bir oda dan diger odaya gecmek gibi bisey .bizler maas olarak en son aldigimiz net maas tanmi yok sa brüt maas tan mi gececez bilgi verirseniz sevinirim iyi calismalar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
05

gökhan çelik - Peki hastanelerde teknik personel için sabit bir yemek molası yok 11 ile 14 arası yemek yenebiliyor kimi zaman 10 dk da yemek yiyoruz kimi zaman yemediğimiz oluyor 1 saat yaptığımızı hatırlamıyorum birde atölyedeki teknik işlerde çalışan arkadaşlarımız 8/6 çalışmaya bile razılar yeterki cumartesi çalışmayalım diyorlar 10 senedir cumartesi yoktu 2 senedir cumartesi getiriyorlar bunun hakkında ne yapılabilir acaba saygılar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
04

Muhammet - Su süreçte insanlarla yine suca teşvik ediyorlar hepimiz issiz ev kira çocuk var bekleyin diyorlar ne zamana kadar bekliyeceksek sayln büyüklerimizimizin tuzu kuru bizlere allah sabır versin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
02

Zübeyde Nur Yatgın - Merhaba. Yazıyı okudu iseniz bu konuya açıklık getirmeye çalıştım. Öğle arası (yemek molası için geçirdiğiniz süre) mesai saatleriniz hesaplanırken dikkate alınmaz. Örneğin sabah 8’de işe başlayan işçi 12’de 1 saat yemek molası verip, 16’da işten çıkıyor ise; 7 saat çalışmış sayılır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39
01

gökhan çelik - Merhaba beklediğim bir konuydu çok teşekür ediyorum bir sorum olacak şimdi işe sabah 8 de gelen personel akşam 16.00 da paydos ediyor fakat öğlen yarım saat yada 1 saat yemek molası veriyor ogün 8 saat çalışmış oluyor değil mi ? yani öğlen ara verdi diye 7 saat çalışmış sayılmıyor. Saygılar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Nisan 11:39