İşçiler, Çalıştıkları İşten Ayrılmadan Emekli Maaşı Bağlatabilecekler mi?

Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde verdiği bir iptal kararı ilk başta, ‘işçilerin çalışmaya devam ettiği sırada emeklilik maaşına başvurabileceği’ şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir Genelge yayınlayarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının sınırlarını ve doğuracağı sonucu açıkladı.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun iptal başvurusunu değerlendirerek  mülga 506 sayılı Kanunun 62. Maddesindeki, “.. çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresini iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin 14.01.2021 tarihli ve 2019/104 E., 2021/3 K. Sayılı Kararı, Resmi Gazete’nin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin işçiye emekli maaşı bağlanabilmesi için işten ayrılmış olma şartını düzenleyen mülga 506 sayılı Kanunun 62. Maddesindeki, “… çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresini iptal etmesi, ilk başta, ‘işçilerin çalışmaya devam ettiği sırada emeklilik maaşına başvurabileceği’ şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir Genelge yayınlayarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının sınırlarını ve doğuracağı sonucu açıkladı.

SGK’nın 2021/5 sayılı Genelgesi’nde; 506 sayılı Kanun’undaki “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği, ancak yine 506 sayılı Kanun’un “Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları” başlıklı mülga 60’ıncı maddesinin (H) bendinde “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.” hükmünün bulunduğu ve bu madde ile ilgili bir iptal karar verilmediği vurgulandı.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunla, iptale konu olan hükmün yer aldığı 506 sayılı Kanun’un 62. Maddesinin yürürlükten kaldırıldığı, yine 5510 sayılı Kanun’un 28. maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre emekli aylığı alabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gerekti hatırlatıldı.

SGK Genelgesine göre; Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin yürürlükten kalkmış olması ve 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra emekli aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun’un “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle bu kapsamdakilerin emekli aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma şartı aranmaya devam edilecek.

İşte SGK’nın o Genelgesi:

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: E-98547999-010.01-21748897

Tarih:10.03.2021

Konu: Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanun’un Mülga 62’nci Maddesinin Birinci Fıkrasına İlişkin Kararı

GENELGE

2021/5

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır.” hükmünü amir olup, söz konusu fıkrada yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanun’un “Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları” başlıklı mülga 60’ıncı maddesinin (H) bendi “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.” hükmünü amir olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanun’un 106’ncı maddesi ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 142 ve 143’üncü, ek 36’ncı, geçici 20’nci, geçici 81’inci ve geçici 87’nci maddeleri hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun’un geçici maddeleri ile de 506 sayılı Kanun’un mülga 62’nci maddesine herhangi bir atıf yapılmamıştır.

Yine, 5510 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Buna göre, Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin, 5510 sayılı Kanun’un 106’ncı maddesi ile yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun’un “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma şartı aranmaktadır.

Ayrıca, 2018/38 sayılı Genelge’nin “İkinci Kısım/Üçüncü Bölüm/Yaşlılık Sigortası” başlığının 6.5.3. maddesinde, “tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediği sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar borç çıkarılmakta ancak, sigortalıların işten ayrıldıkları tarihe kadar geçen hizmetleri dikkate alınarak aylıkları yeniden hesaplanmakta ve işten ayrılma koşulunun yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren talep şartı aranmaksızın aylıkları yeniden başlatılacağı” belirtilmektedir.

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında 506 sayılı Kanun’un mülga 60’ıncı maddesinin (H) bendine ilişkin bir hüküm kurulmamakla birlikte mahkeme kararları gerekçe ve hüküm kısımları ile bir bütün olduğundan, söz konusu karar gereğince 2018/38 sayılı Genelge’nin “İkinci Kısım/Üçüncü Bölüm/Yaşlılık Sigortası” başlığının “6.5. Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespit Edilmesi ve Aylığın Tekrar Başlaması” alt başlığı altına 6.5.4. maddesi eklenmiştir.

“6.5.4. Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı ile 506 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle, Kanun’un yürürlük tarihinden önce 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediğinin sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu sigortalılar hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edecektir.

Ancak, Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalılar Kanun’un “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle, bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmesi için çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları şartı aranacağından, 6.5.3. maddesinde yer alan hüküm sadece Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanan sigortalılar için uygulanacaktır.”

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V.

 

SONUÇ

5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra emekli maaşı için başvuranlar için, “işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma” şartı aranmaya devam devam edilecek. Bir diğer ifade ile işçinin emeklilik talebiyle SGK’ya başvurusunda, çalıştığı işten ayrılmış olmasına yönelik uygulama aynen devam edecek. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ise çok sınırlı bir etki doğuracak. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (01/10/2008) önce 4/1-(a) kapsamında emekli aylığı bağlananlardan, ‘işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediği sonradan tespit edilenlerin’ emekli maaşları kesilmeyecek.

Bu Yazının PDF formatı için tıklayınız. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı için tıklayınız

 

 

 

Ekli Dosyalar

18 Mar 2021 - 14:24 - Kamu İşçi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kamu İşçileri Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamu İşçileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kamu İşçileri editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kamu İşçileri değil haberi geçen ajanstır.